Annons

Har rätt att pröva beslutet

Drag • Publicerad 2 maj 2016

Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun gav nyligen en fastighetsägare dispens från strandskyddet för att bygga en gäststuga och förråd på en fastighet i Drag utanför Rockneby. Som stöd användes miljöbalkens skrivning om att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrelsen har rätt att pröva det inom tre veckor.

Annons
Annons
Annons
Annons