Från idyll till grannkonflikt – nytt förbud kan driva grävföretag i konkurs
För mindre än två år sedan var jordbruksfastigheten i Tvärskog en liten idyll med fruktträd, skog, liljekonvaljer och en maskinhall i ett hörn. Men inget är sig likt. Jordhögar med betong och plast i samt en påtaglig grannilska har ersatt grönskan. Nu ligger bollen hos länsstyrelsen.