Facket vet inget om otrivseln bland de anställda

Facket har inte haft kontakt med de anställda på Samhall i frågor som rör stress och otrivsel på arbetsplatsen.
Kalmar • Publicerad 1 oktober 2016