Cyklingen ökar stadigt – precis som antalet olyckor

Säkra cykelparkeringar vid högtrafikerade busshållplatser. Det ska Kalmar kommun satsa på för att ytterligare öka antalet cyklister.
Lindsdal • Publicerad 8 april 2015