Annons
Insändare

”Wakeboardbanan med nödvändig inhägnad skulle innefatta en mycket stor avvikelse”

Wakeboardbanan i Långviken • Publicerad 13 maj 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Eftersom en sådan anläggning skulle få stor påverkan på badplatsen och hindra allmänhetens vistelse på områdena fordras bygglov”, menar insändarskribenten.
”Eftersom en sådan anläggning skulle få stor påverkan på badplatsen och hindra allmänhetens vistelse på områdena fordras bygglov”, menar insändarskribenten.

För området gäller stadsplan fastställd av Kunglig Majestät 26 juni 1944. Wakeboardanläggningen skulle bli belägen inom område som enligt stadsplanen är allmän plats, strandpark på markområdet och friluftsbad inom vattenområdet.

Enligt plan- och byggförordningen fordras bygglov för väsentlig ändring av friluftsbad. Wakeboardbanan består av två höga torn med stag, wire och har elanslutning. Inom strandpark får man inte utföra åtgärder som hindrar allmänhetens tillträde.

Annons

När anläggningen är obevakad måste de använda markområdena vara betryggande inhägnade. Det fordras för att förhindra tillträde, fel användning och olycksrisker.

Eftersom en sådan anläggning skulle få stor påverkan på badplatsen och hindra allmänhetens vistelse på områdena fordras bygglov.

Wakeboardbanan med nödvändig inhägnad skulle innefatta en mycket stor avvikelse från planbestämmelserna om allmän plats.

Därför kan och ska bygglov inte beviljas enligt plan- och bygglagen.

Visitante

Läs fler insändare i ämnet:

Så här har vi rapporterat om wakeboardbanan:

Annons
Annons
Annons
Annons