Annons
Insändare

Vi säger nej till planerade vindkraftetableringen

I våras gick en vindkraftentreprenör, Stena Renewable, ut med information till ”närboende” i byarna norr om Läckeby och Rockneby, att man har för avsikt att bygga en vindkraftspark i skogarna i närområdet.
Insändare • Publicerad 15 juli 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenterna motsätter sig Stena Renewables planer på vindkraftverk utanför Rockneby och Läckeby.
Insändarskribenterna motsätter sig Stena Renewables planer på vindkraftverk utanför Rockneby och Läckeby.Foto: Jonatan Bergöö

Man bjöd in till ett digitalt möte där åhörarna informerades om planerna, att bygga upp till 35 stycken vindkraftverk som är 270 meter från mark till vingspets i skogsområdet nord och nordväst om Läckeby och Rockneby, mellan Nickebo och Böle, sydost om Balebo/Bäckebo.

Vi ställer oss mycket kritiska till en vindkraftsutbyggnad i utpekat område.

Annons

Enligt tjänsteanteckningar från länsstyrelsen rymmer området en riklig förekomst av sumpskogsobjekt, vilket ofta ger en hög biologisk mångfald. Sumpskogen har i modern tid minskat kraftigt till följd av markavvattningar. Området har ett rikt djur- och växtliv med många registrerade observationer av rödlistade eller fridlysta arter inklusive sekretessbelagda fynd av skyddsklassade rovfåglar. I Kalmar län är man exceptionellt dålig på att bevara sina skogar (Isadora Wronski, Sverigechef för Greenpeace, Barometern den 15 maj). Det handlar om att säkra den biologiska mångfalden och ta vara på skogen som bindare av koldioxid, och att bevara den som en plats där människor kan få lugn och rekreation.

Vid mötet fick vi veta att ett vindkraftverk kan komma att byggas mindre än 1 000 meter från angränsande bebyggelse. Det är lätt att se orimligheten i dessa proportioner och korta avstånd till ett kraftverk med ett Eiffeltorns storlek. Ett Eiffeltorn som rör sig, bullrar och som vid sådana dimensioner ska blinka ett kraftigt vitt ljus. När man sedan beaktar mängden verk förstår man vilket avtryck denna industrianläggning kommer ha på sin omgivning. Det finns numer otaliga erfarenhetsberättelser som man kan ta del av på internet. Människors livskvalitet och hälsa påverkas negativt av ljud, ljus och skuggor. På svt.se berättar en familj i Pajala att man fått lägga ner sin vildmarkscamping, byta till ljudisolerade fönster i sitt hus och att älgar och häckande fåglar helt försvunnit.

Nyligen presenterades en omfattande studie (professorerna Hans Westlund och Mats Wilhelmsson, KTH) innefattande 99 227 försäljningar av fastigheter nära vindkraftverk. Denna ger stöd för en kraftig värdeminskning på fastigheter i närheten av anläggningar (upp till 30 procent inom två kilometer). Prisfallet upphör först vid 6–8 kilometers avstånd. Detta betyder också att villapriserna i de större samhällena Läckeby och Rockneby skulle kunna påverkas.

Allt som allt så går detta inte ihop. Ett storskaligt vindkraftsprojekt i direkt anslutning till flera tätorter. Man kommer att avverka en ansenlig mängd skog och förändra ett känsligt skogslandskap för att anlägga vägar och fundament av industriella dimensioner. När anläggningen är i drift kommer den att ses och höras dygnet runt. Djur, natur och människor kommer att påverkas i decennier, och frågan är vad som till slut går att återställa.

Vi kräver av våra politiker att i detta läge inte fatta beslut om ett så pass omfattande projekt, med stöd av en tio år gammal vindkraftsplan. Sedan tycker vi att man i den nya översiktsplanen ska ifrågasätta områdets lämplighet generellt.

Den 28 juni 2021 grundade vi en förening som säger nej till en vindkraftetablering i närområdet Läckeby/Rockneby/Bäckebo. Vi uppmanar allmänheten i berörda områden att informera sig och ta ställning till detta projekt innan det är för sent.

Föreningen mot vindkraftutbyggnad i närområdet Läckeby-Rockneby-Bäckebo

Annons
Annons
Annons
Annons