Annons
Insändare

”Vi är trygga i att stenbrottet får fortsätta drivas av seriösa företag”

Hej alla som har synpunkter på stenbrottet i Flivik! Ni har missat att kolla med oss som tagit reda på mer fakta och känner oss trygga i att stenbrottet får fortsätta drivas och utvecklas av seriösa företag.
Insändare • Publicerad 10 februari 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenterna är positiva till stenbrottet i Flivik.
Insändarskribenterna är positiva till stenbrottet i Flivik.Foto: Roger Carlsson

Vi har respekt för att man har oro/frågor om verksamheten men inte för sättet som Urbergsgruppen agerar, en aggressiv strategi som förstört stämningen i byn. Det har bara varit ensidigt negativ information från en grupp från några få fastigheter som skapat opinion med hjälp av advokat, fastighetsägare både här och inom ett större område, släkt och vänner samt mycket pengar. Man anar ett egoistiskt intresse: “Här kommer vi, nu ska det vara tyst och lugnt”. Tyvärr ett välkänt fenomen när det flyttas ”ut på landet”.

Ingen dialog har förts med industrierna för att diskutera sakfrågor och hitta gemensamma lösningar. Man hade då bland annat fått reda på att i ansökan måste man söka på de högsta värdena som kan bli aktuella någon period under tillståndstiden. Normalt kommer det inte att bli så stor skillnad mot nu förutom att det kan bli intensivare perioder med större aktivitet, ungefär som det varit nu en kort period. Företagen gör många åtgärder för bättre miljö.

Annons

Utsläpp i Fliviken oroar men där kan man säkert konstatera att större delen av miljöfarliga ämnen kommer från privata fastigheter på grund av undermåliga avloppsanläggningar. Angående grund och regnvatten så ingår ju det i ett kretslopp som går lite fortare och dessutom rinner det genom ett naturligt sandfilter. Anmärkningsvärt är att många gått med i gruppen för oro om vattnet men vet inte att deras namn används till mark och miljödomstolen för att kräva att stenbrottet läggs ner.

Av bofasta är det 15 klagande från 4 fastigheter (med 6 boende) varav 14 har storstadsanknytning. Ej bofasta: 47 med storstadsanknytning varav 4 bedöms vara här mer än 20 procent. De flesta klagande är dessutom här mest sommar/helger när det är lugnt i stenbrottet.

Stenbrottet är på plats sedan 150 år, välskött av seriösa entreprenörer. Miljövänligt bör väl vara att fortsätta en välskött verksamhet där den redan är etablerad med företag som även utnyttjar både gammal och ny reststen.

Mycket stora investeringar är gjorda. Unikt läge där effektiva och miljövänliga transporter kan göras via hamnen, vilket Sjöfartsverket ser positivt på. Stor del av marken där utökningen blir är använd som små stenbrott tidigare. Många anställda och entreprenörer är sysselsatta, även i kringverksamheter. Planer finns att städa upp vid angränsande stenbrott, det är positivt. Roligt om vi kan vara stolta över Flivikgraniten som finns runt om i världen. Domstolen kommer att säkerställa att miljöhänsyn tas. Vi som skrivit detta representerar en bredd av fastboende, deltidsboende eller fritidsboende i Flivik som är övertygade om att vi ska kunna leva ihop med stenbrottet som tidigare.

Undertecknat från följande 15 fastigheter varav 7 stycken har fasta boenden:

Flivik 1:58 Flivik 1:52 Flivik 1:51 Flivik 1:48 Flivik 1:44 Flivik 1:2 Flivik 1:32 Flivik 1:31 Flivik 1:30 Flivik 1:29 Flivik 1:25 Flivik 1:22 Arvidsmåla 1:2, 1:3 Imbramåla 1:21 Tjustgöl 3:13

Annons
Annons
Annons
Annons