Annons
Insändare

Vatten är ingen oändlig resurs

Jag har läst olika inlägg om kraftdammars vara eller icke vara.
Insändare • Publicerad 12 november 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att riva dessa dammar är som jag ser det helt galet”, skriver insändarskribenten.
”Att riva dessa dammar är som jag ser det helt galet”, skriver insändarskribenten.Foto: Stian Lysberg, Solum

För över 100 år sedan dikades stora delar av skog och mark ut för att man skulle kunna odla mer mark för att producera mat samt foder till sina djur. Samtidigt började småskalig elproduktion etableras vid vattendrag vilket bidrog till att små sågverk, kvarnar och industrier blomstrade .

I dag finns det inte många av dessa små industrier kvar. Men att riva dessa dammar är som jag ser det helt galet. Det är riktigt att förnybar energi i form av vindkraft samt solenergi ökar. Men kraftdammarna behövs för att säkerställa ett jämt flöde av vatten i bäckar och åar.

Annons

Om vi leker med tanken att alla dammar rivs får det till följd att vattnet i bäckarna under torra perioder kommer att helt försvinna samt sjöar dräneras på vatten vilket kommer att påverka vårt grundvatten negativt. Fisk, musslor och andra vattenlevande djur och insekter kommer att försvinna.

Vi behöver återskapa tjärnar, gölar samt vattenspeglar i naturen vilket gynnar grundvattnet samt djurlivet i stort. Att kasta skit på varandra om kraftdammars vara eller icke vara leder ingenstans. Vatten är ingen oändlig resurs. Skogsbolag, fiskevårdsföreningar med flera måste komma till insikt om detta annars får vi problem när klimatförändringarna gör att torrperioder på flera månader blir verklighet.

Anders Tagesson

Nybro

LÄS MER: Fler inlägg om vattenkraften:

Annons
Annons
Annons
Annons