Annons
Insändare

”Varför är en biologiskt värdefull skog inte värd något om den inte förvandlas till pengar?”

Jag gick i en av Kronoparkens finaste skogspartier igår. Jag hittade knärot och talltickor, skådade upp mot trädkronorna längs de 150-åriga tallarnas trädstammar. Det är en bit skog som ser ut som alla skogar borde se ut: naturlig, med både gamla och yngre träd, stenar övervuxna med lavar och mossa, en hel del döda träd, både stående och liggande. En så kallad naturskog. Vi hörde en mindre hackspett trumma; rödlistad som ”nära hotad”.
Insändare • Publicerad 11 februari 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I den här skogen vill Oskarshamns kommun gå in och gallra. Det innebär att man kör in med en skogsmaskin och avverkar alla de stora tallarna  och de granar som också finns här och bara lämnar vissa mindre träd kvar, oklart hur många.” Arkivbild. Tallarna på bilden står inte i den aktuella skogen.
”I den här skogen vill Oskarshamns kommun gå in och gallra. Det innebär att man kör in med en skogsmaskin och avverkar alla de stora tallarna och de granar som också finns här och bara lämnar vissa mindre träd kvar, oklart hur många.” Arkivbild. Tallarna på bilden står inte i den aktuella skogen.Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

I den här skogen vill Oskarshamns kommun gå in och gallra. Det innebär att man kör in med en skogsmaskin och avverkar alla de stora tallarna och de granar som också finns här och bara lämnar vissa mindre träd kvar, oklart hur många.

Vad skulle det betyda? Jo att den här naturskogen, en hotad naturtyp när plantageskogarna dominerar mer och mer, inte längre kommer att vara en vild, orörd pärla, utan en industriskog, en tämjd skog. De naturvärden den besitter idag, med åtskilliga rödlistade arter, kommer att försvinna ganska snabbt för att aldrig återkomma om inte området lämnas för fri utveckling igen. Men även då tar det kanske 100 år.

Annons

Varför är det så här? Varför är en biologiskt värdefull skog inte värd något om den inte förvandlas till pengar i plånboken? Kan det vara så att okunskapen tillåts regera och fatta beslut? Att den fantasilösa och halsstarriga övertygelsen om att man ska fortsätta göra saker på det sätt man ”alltid” har gjort, ligger i den kommunala politikens DNA om man lever i Oskarshamns kommun?

Att världens skogar måste börja lagra mer kol i klimatkrisens tidevarv, alltså avverkas mindre (en viktig fråga för EU), och att den biologiska mångfalden i Sverige och världen är på väg mot en krasch, på grund av alltför intensivt och ensartat markutnyttjande (och den alltmer akuta klimatkrisen), det bekymrar inte herrarna i KSNAT (kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och tekniska frågor). För dem är det viktigare att sysselsätta vår överdimensionerade skogsindustri och deras massafabriker, oavsett:

• Att människor föredrar riktiga skogar framför plantager och kalhyggen, för promenader, svamp- och bärplockning och annan rekreation (kantarellerna försvinner efter avverkning)

• Att skogarna utanför de kommunala ägorna utarmas mer och mer

• Att stor biologisk mångfald skulle kunna bli ett sätt att locka nya invånare

• Att inkomsterna från skogsbruket utgör en tvåtusendedel av kommunens totala omsättning.

Vi naturmänniskor och aktivister arbetar för ett hållbart samhälle, en hållbar framtid, en bra framtid för alla. Men vi jobbar i motvind. Starka krafter definierar hållbarhet som ekonomisk vinning, utan att ens vilja se vad som är på väg att hända med vår planet. Till dessa krafter hör majoriteten i våra politiska församlingar.

Gunnar Westling, Klimatgruppen i Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons