Annons
Insändare

”Vad har S i Nybro och NBAB för syn på sina hyresgäster?”

Nybro bostads AB, NBAB, kallas ett allmännyttigt bostadsföretag som numera ingår i Nybro kommun AB, med en politisk styrelse och en socialdemokratisk ordförande. Till vems glädje och nytta?
Insändare • Publicerad 2 februari 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Hyreshöjningarna efter bolagiseringen är och har varit mycket höga”, skriver insändarskribenten.
”Hyreshöjningarna efter bolagiseringen är och har varit mycket höga”, skriver insändarskribenten.Foto: Arkiv

Anledningen till frågeställningen är att NBAB på känt manér nonchalerar sina hyresgäster å det grövsta när det gäller presentationen av ny hyra. Ingen underskrift, inget procenttal, inga kronor och ören, ingen uträkning av parametrar som NBAB och Hyresgästföreningen enats kring.

Undrar också när NBAB:s vd ska klargöra sin briljanta koefficientuträkningsmetod efter lägenheternas standard och deras läge. Frågan har ännu ej besvarats trots åtskilliga påstötningar därom?

Annons

Har ej heller fått ett nöjaktigt svar på bolagiseringen av NBAB som förorsakat hyresgästerna enorma hyreshöjningar och inte minst finansieringen av stämpel och lagfartskostnader på cirka 19,3 miljoner kronor för NBAB:s köp av alla kommunala fastigheter. Till vems glädje, inte till hyresgästernas väl och ve i vart fall?

Hur kan den socialdemokratiska styrelseordföranden i NBAB och Centerpartiets kommunalråd samt vd:n i NBAB och AB Nybro brunn unisont utlova att hyresgästerna inte skulle märka någon skillnad vid bolagiseringen (uttalandet publicerat i ”Hem & hyra” den 1 april 2018) leva med denna lögn?

Hyreshöjningarna efter bolagiseringen är och har varit mycket höga vid något år även baserat på ett rent räknefel av Hyresgästföreningen till hyresgästernas nackdel. Citerar NBAB:s vd: ”Alla medel stannar i verksamheten”. Vems verksamhet framgår inte, kanske är det nya ridhuset eller den nya skolan som åsyftas.

Att Socialdemokraterna i Nybro kan stå upp för storfinansmanér och dess skatteplanering genom interna fastighetsaffärer och bolagiseringar vittnar om två saker, nämligen brist på solidaritet med sin kanske starkaste väljargrupp, hyresgäster, och bristen på respekt för Nybro kommuns demografiska situation.

Bygg gärna ridhus, skolor, brandstation, cykelvägar och sponsra gärna ishockey och fotbollslag men det ska göras solidariskt och när det finns pengar därtill.

Eftersom Socialdemokraterna gärna hänvisar till rättssystemet önskar avsändaren att Socialdemokraterna i Nybro i ren självrannsakan prövar att bolagiseringens krav på olika verksamhetskriterier uppfylls vid NBAB:s bolagisering i Nybro kommun AB, efter vad den konsulterade advokatbyrån ”Lindahls” påpekade ”inte prövats i någon högre juridisk instans” vid NBAB:s införlivande i Nybro kommun AB om hur ett allmännyttigt bostadsföretag, NBAB, ska äga men bedriva service och underhåll i ett parallellbolag som AB Nybro brunn.

Nämnda ekonomiska upplägg ter sig för en lekman som om gruppen hyresgäster inom NBAB betalar extra kommunalskatt genom hyran. Är verkligen Socialdemokraterna i Nybro nöjda med sin solidaritet om hur en kommun ska finansieras? Vem är den egentliga hyresvärden, Nybro kommun AB, eller före detta det allmännyttiga NBAB?

Konstigt att inte hela Sveriges allmännytta bolagiserats i respektive kommun AB och köper in och äger alla kommunala fastigheter i hela Sverige och låter ett parallellbolag till allmännyttan sköta service, inköp och underhåll med samma personal som är anställd av allmännyttan efter den så kallade ”Nybromodellen” med ett högt demokratiskt och solidariskt skattemässigt förtecken.

Lars Lindvall, Nybro

Annons
Annons
Annons
Annons