Annons
Insändare

Svar på insändare ”Inte lika för alla idrottsklubbar”

Föreningslivet i Oskarshamns kommun är viktigt för såväl invånare, besökare och kommunen. Samverkan mellan föreningslivet, som ofta sker ideellt, och kommunen är en förutsättning för att utveckla vår kommun och platsen Oskarshamn.
Publicerad 5 juni 2019
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag vill inledningsvis beklaga att det har dröjt för Oskarshamns kommun att svara på förfrågan om bidrag. I grund och botten beslutar Oskarshamns kommun om sin driftsbudget vid ett tillfälle per år och sin investeringsbudget vid ett tillfälle per år. När det är väldigt stora ansökningar om investeringsbidrag så är det svårt att ta det löpande under året eftersom kommunens budget för det aktuella året redan är beslutad.

Oskarshamns golfklubb får inget extra ekonomiskt stöd klargör Anton Sejnehed (S).
Oskarshamns golfklubb får inget extra ekonomiskt stöd klargör Anton Sejnehed (S).Foto: Daniel Svensson

Vi försöker stötta och hjälpa hela föreningslivet i vår kommun, det sker både via kontantstöd och subventioner. Eftersom vi också är väl medvetna om att de föreningar som äger och driver egna anläggningar har det tufft med ekonomin och att få de ideella krafterna att räcka till så har vi genom åren försökt göra vårt för att bidra till föreningslivets fortlevnad. Vid några tillfällen de senaste åren har vi kunnat besluta om extra föreningsbidrag med anledning av att kommunen vid dessa två tillfällen i slutet av året har visat på överskott. Det hände bland annat 2016 och 2017. Vid dessa tillfällen har totalt 4,25 miljoner kronor delats ut varav 3 miljoner kronor har delats ut till Hjortbergets skidklubb, 250 000 kronor till Oskarshamns tennisklubb och sen har 8 föreningar delat på den kvarvarande miljonen. Prioriterat har alltså varit att hjälpa de föreningar som äger sina anläggningar själva. Likaså höjdes 2016 bidragen för skötsel för föreningar som äger sina egna anläggningar med 311 000 kronor. I Oskarshamns kommun finns cirka 40 föreningsägda anläggningar.

Annons

Sedan 2017 har den ekonomiska situationen för Oskarshamns kommun förändrats. Kostnaderna för förskola, skola, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsvariationer ökar idag snabbare än kommunens intäkter. Det innebär att kommunen har en pressad ekonomi där alla verksamheter har det tufft och behöver vidta åtgärder. Det innebär också till exempel att de totala föreningsbidragen och subventioner för lokaler under 2020 ska minskas med 1,25 miljoner kronor.

Vilka idrottsanläggningar som finns i olika kommuner beror på de förutsättningar som finns. Förutsättningarna skiljer sig åt dels på grund av att kommunerna är olika stora, men också eftersom det finns olika lokala förutsättningar samt traditioner av olika fritidsaktiviteter. I Oskarshamn har vi till exempel de senaste åren gett stora kontantstöd till Hjortbergets skidklubb som bedriver en verksamhet som inte finns i många andra kommuner.

Oskarshamns kommun har i sina bidragsbestämmelser för kultur och fritid valt att prioritera barn och unga. Ett av de viktigaste bidragen som vi har är lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd. LOK-stödet innebär att varje förening får sex kronor per deltagare i åldern 7-25 år som deltar på en aktivitet i föreningen. Varje år redovisas deltagartillfällen och föreningarna får bidrag utifrån antalet deltagartillfällen. För att nämna några så redovisades senast följande deltagartillfällen per förening; Oskarshamns Golfklubb, 1 043, Oskarshamns Ridklubb, 15 403, Craftstadens IBK 20 897, IK Oskarshamn, 25 058 och Oskarshamns BBK,10 204.

Oskarshamns kommun har gett ett ärligt svar om att det just nu inte finns 6,1 miljoner kronor att ge till golfklubben. Om kommunen ska ge bidrag till golfklubben så behöver dessa tas från andra föreningar eller från annan kommunal verksamhet, det finns inte några andra pengar att använda. Kommunen stänger inte dörren för framtida investeringsbidrag till golfklubben när det finns ekonomiska möjligheter till det. Vi tror fortsatt på en samverkan mellan föreningslivet och kommunen för att tillsammans utveckla kultur- och fritidsutbudet i vår kommun.

Anton Sejnehed (S)

Ordförande för Bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

Annons
Annons
Annons
Annons