Annons
Insändare

”Sluta ge bort våra naturtillgångar”

Sverige skänker i dag bort malm och mineralförekomster för mångmiljardbelopp till globalt arbetande utländska storföretag.
Insändare • Publicerad 8 januari 2020 • Uppdaterad 9 januari 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Sverige skänker i dag bort malm och mineralförekomster för mångmiljardbelopp till globalt arbetande utländska storföretag”, menar insändarskribenten.
”Sverige skänker i dag bort malm och mineralförekomster för mångmiljardbelopp till globalt arbetande utländska storföretag”, menar insändarskribenten.Foto: Hanna Franzén/TT

Dagens minerallag måste ändras så att värdet av våra malm och mineraltillgångar och bestämmanderätten över dessa återgår till svenska staten och svenska folket.

Att svenska folket genom dagens minerallag inte bara förlorat äganderätten utan dessutom bestämmande rätten över våra egna mineraltillgångar visar följande.

Annons

Ett australienskt prospekteringsföretag som ”inmutat” och närmare kartlagt en av SGU redan känd uranförekomst i Jämtland har begärt ett skadestånd 17 miljarder av svenska staten. Detta som ersättning för att det inte fick fullfölja en tänkt försäljning av en uranmalmstillgång till ett tänkt gruvföretag, sedan regeringen i efterhand förbjudit all brytning av uranhaltigt mineral. Nu avser företaget stämma Svenska Staten enligt en internationell lag.

Tidigare ägde staten hälften av den malm och de mineraler som fanns i backen. Svenska staten tog betalt för sin andel av den malm som bröts. Men under gruvkrisen i Bergslagen på 70-talet, med stor arbetslöshet som följd, släppte staten sitt krav på sin andel. Detta för att minska på arbetslösheten inom den svenska gruvindustrin.

Sveriges har i dag en alltför frikostiga minerallag, sannolikt världens mest frikostiga. Det gör att utländska gruvföretag kastar sig över våra malm och mineraltillgångar.

Äganderätten och bestämmande rätten över våra tillgångar får inte längre skänkas bort. Inga nya tillstånd för prospektering bör tillåtas innan en ny minerallag till fördel för staten och svenska folket har beslutats.

Björn Wahlberg

Annons
Annons
Annons
Annons