Annons
Insändare

Replik: ”Vi kommer behöva göra förbättringar och anpassningar”

Replik på insändaren ”Jag tycker om mitt arbete – men nu räcker det”.
Insändare • Publicerad 11 oktober 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mattias Ask, omsorgschef i Kalmar kommun, replikerar på insändaren ”Jag tycker om mitt arbete – men nu räcker det”.
Mattias Ask, omsorgschef i Kalmar kommun, replikerar på insändaren ”Jag tycker om mitt arbete – men nu räcker det”.Foto: Montage

Jenni Danielsson lyfter fram flera viktiga synpunkter i sin artikel gällande de arbetspass som kallas för Tid till förfogande, TTF.

Omsorgsförvaltningen har arbetat mycket målmedvetet med att erbjuda heltid för samtliga medarbetare som önskar detta sedan ett antal år tillbaka. När fler medarbetare arbetar heltid blir det en överkapacitet av tid som behöver fördelas på bästa sätt för att möta verksamhetens behov. Det är här TTF:er kommer in i bilden. Det är tid där man går in på den egna eller kollegans arbetsplats för att täcka frånvaro. Arbetsgivarens inställning är att i så stor utsträckning som möjligt ska TTF-arbetspasset utföras på den ordinarie arbetsplatsen och läggas innan schemat låses. Det är dock inte alltid möjligt utan styrs av verksamhetens behov. Som regel är det dock endast enstaka pass som bokas mot en annan arbetsplats.

Annons

För att möta den oro som flera medarbetare kan ha kring TTF:er tillsattes en arbetsgrupp med arbetsplatsombud och chefer år 2019. Gruppens arbete resulterade bland annat i ett beslut att verksamhetsanpassa TTF:er. Exempelvis ska medarbetare inom ett vård- och omsorgsboende kunna välja att de alltid utför en TTF inom en boendeverksamhet och ej inom hemtjänst. Denna förändring träder nu i kraft från årsskiftet. En annan viktig arbetsmiljöåtgärd under året har varit att slopa de ofrivilliga delade turerna.

”På vissa ställen har antalet TTF:er ökat för ordinarie medarbetare. Det har sin förklaring i att förutsättningarna ser olika ut på enheterna.”
Mattias Ask

I Kalmars äldreomsorg har vi en hög andel utbildade undersköterskor, vilket har haft en avgörande betydelse för att kunna hantera pandemins utmaningar väl. I corona-kommissionens uppföljning av landets äldreomsorg betonas bland annat vikten av att andelen timanställda vikarier minskar. Här vill vi göra mer även i Kalmar. Därför prioriteras arbetet med att minska antalet timanställda ytterligare. Färre timanställda innebär en förbättrad personalkontinuitet och kan stärka tryggheten för omsorgstagarna. Har då antalet TTF:er för ordinarie anställda totalt sett ökat inom omsorgsförvaltningen på grund av att antalet timanställda har minskat under hösten? Det korta svaret är nej. Jämför vi den senaste schemaperioden med den före sommaren framgår det att andelen TTF:er för ordinarie medarbetare har minskat med drygt tre procent. Men det skiljer sig en hel del åt mellan de ca 30 enheterna inom förvaltningen. På vissa ställen har antalet TTF:er ökat för ordinarie medarbetare. Det har sin förklaring i att förutsättningarna ser olika ut på enheterna. Därtill är förändringsarbetet med att minska antalet timanställda fortfarande i sin linda. Vi kommer att behöva göra förbättringar och anpassningar både när det gäller att minska antalet timanställda och hur vi ska hantera TTF:er inom förvaltningen. Det är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

De viktiga synpunkter som Jenni Danielsson har framfört tar vi därför med oss i dialogen med Kommunal när vi tillsammans ska följa upp förändringsarbetet av hur vi ska minska andelen timanställda inom Kalmars äldreomsorg.

Mattias Ask,

omsorgschef i Kalmar kommun

Annons
Annons
Annons
Annons