Annons
Insändare

REPLIK: ”Prissättning av biljetter i kollektivtrafiken är inte alltid helt enkelt”

Detta är ett svar på insändaren: ”Vi vill väl uppmuntra den yngre generationen att åka kollektivt?”.
Replik • Publicerad 14 mars 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Prissättning av biljetter i kollektivtrafiken är inte alltid helt enkelt. Det är väldigt många parametrar som påverkar priset - exempelvis antal resenärer, geografiska förutsättningar, trafikkostnader, ekonomiska och politiska mål med mera. Trafiken ska finnas tillgänglig för många ändamål så som pendling till och från studier och arbete, sjukresor samt service- och vardagsresor.

Kollektivtrafikens uppdrag och syfte är brett samtidigt är även önskemålen på trafiken många. Det är därmed svårt för Kalmar länstrafik att anpassa trafik och prissättning för alla resebehov. Huvudfokus är framför allt att erbjuda resmöjlighet och prissätta biljetter så att det gör som mest nytta för så många som möjligt.

Annons

Precis som du säger, det är zonsystemet som ligger till grund för priserna i kollektivtrafiken. Dagens system har funnits sedan 1980-talet och har justerats ett antal gånger under årens lopp. Kort sagt kan sägas att Kalmar länstrafik önskar förändra zonsystemet. Men det ska sägas att en förändring av zonsystemet är komplext. Förändringarna i zonindelningen är även av tekniska skäl kopplade till ambitionen att byta biljettsystem. Samtidigt ska sägas att Kalmar länstrafik alltid utgår ifrån hela Kalmar län när det kommer till trafikutbud och prissättning och inte enskilda kommuner.

Men trots dagens zonsystem finns det speciellt anpassade biljetter för ungdomar till och med 19 år, detta för att göra det mer attraktivt för ungdomar att resa i kollektivtrafiken. Exempelvis finns Fritidsbiljetten och Sommarbiljetten.

Fritidsbiljett finns för ungdomar upp till 19 år. Biljetten är giltig för resor inom hela Kalmar län under en termin och kostar 1 067 kronor.

Fritidsbiljett Vår: Gäller 1 januari - 15 juni. Kan köpas under samma period.

Fritidsbiljett Höst: Gäller 15 augusti - 31 december. Kan köpas under samma period.

Med biljetten är det möjligt att resa obegränsat mellan klockan 15:00 – 04:00 på skoldagar. Övriga dagar hela dygnet, exempelvis under sportlovet. Den som nyttjar hela reseperioden under vårterminen har möjlighet att resa i hela Kalmar län för cirka 6,5 kronor per dygn, 165 dagar mellan 1 januari – 15 juni delat på 1 067 kronor.

Sommarbiljetten är giltig för resor i hela Kalmar län mellan 15 juni – 15 augusti för 950 kronor. Biljetten gäller på samtliga bussar och tåg inom Kalmar län.

Ungdomar har även 40 procent rabatt, jämfört med vuxenpris, på en rad biljetter så som enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, 30-dagarsbiljett med mera.

Kalmar länstrafik har även ett samarbete med Kalmar kommun för resor inom kommunen. Kort sagt innebär det att Kalmar kommun betalar mellanskillnaden för biljettpriserna på 30-dagarsbiljetter inom kommunen. För ungdomar till och med 19 år innebär det att de kan resa obegränsat i 30 dagar inom hela Kalmar kommun för 339 kronor.

Mer information om våra biljetter finns på kalmarlanstrafik.se.

Martin Åkerberg, biträdande trafikdirektör

Annons
Annons
Annons
Annons