Annons
Insändare

Öppet brev till politikerna i Högsby kommun

Öppet brev till politiker i Högsby kommun från Ruda Samhällsförening, Ruda Bygdegård, Ruda IF, Ruda PRO, föräldrar och barn på Förskolan Linden och Långemålabygdens medborgarförening.
Insändare • Publicerad 5 maj 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tallåsskolan i Ruda ska enligt förslaget från och med i höst rymma årskurs F–3.
Tallåsskolan i Ruda ska enligt förslaget från och med i höst rymma årskurs F–3.Foto: Roger Carlsson

Vi är ledsna över att höra om den hotande nedläggningen av förskoleverksamheten i Långemåla och mellanstadieverksamheten i Ruda. Helt utan dialog med berörda eller någon konsekvensanalys. Att inom några dagar från första utskottsmötet som nämner detta till att vilja ta beslut i kommunstyrelsen om att klubba nedläggningen med ett underlag på endast ett A4 som konstaterar att det finns utmaningar som behöver utredas. Detta liknar mer en kupp för att försöka tvinga fram ett beslut innan någon hinner motsätta sig än att göra det som är bäst för hela sydöstra kommundelens framtid.

Vi uppmanar er politiker att tänka er för en gång till och ta ett beslut när det finns underlag som mer fördjupande tittat på vad det finns för alternativ. De akuta problemen kan enkelt lösas om viljan finns temporärt tills hösten 2023. Frigöring av utrymme inför eventuell flytt av någon förskoleverksamhet från Långemåla är inte heller akut i och med att det inte planeras förens till hösten 2024. Då finns det möjlighet för åk 4–5 att vara kvar i Ruda skola framtill sommaren 2024 som längst och då har ni politiker också möjligheten att få ett korrekt underlag som kan ta hänsyn till utvecklingen av kommundelen och de konsekvenser som en nedläggning av mellanstadie och förskola skulle innebära. Med tanke på den betydelse denna fråga har för utvecklingen av våran kommundel bör detta ärende slutligen beslutas om i kommunfullmäktige där det finns en bredare demokratisk representation.

Annons

Vi uppmanar er politiker som sitter i kommunstyrelsen att utefter vad vi ovan framställt återremittera ärendet för vidare beredning och konsekvensanalys och senare handläggning i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

Ruda Samhällsförening

Ruda Bygdegård

Ruda IF

Ruda PRO

Föräldrar och barn på Förskolan Linden

Långemålabygdens medborgarförening

Annons
Annons
Annons
Annons