Annons
Insändare

Öppet brev till kommunledningen i Oskarshamn

Vi arbetar på socialtjänstens placeringsenhet, vilket innebär att vi letar efter familjehem eller institutioner för barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma.
Insändare • Publicerad 29 september 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi placerar barnet och följer därefter upp barnets situation regelbundet. Det är viktigt att barnet placeras på rätt ställe utifrån dess behov, så att barnet exempelvis får genomgå en barnpsykiatrisk utredning på ett utredningshem om det finns behov av det. Flera av oss har arbetat med detta i många år, och det är på många sätt ett fantastiskt arbete där vi kan vara med och göra skillnad för det enskilda barnet.

Sedan barnkonventionen förra året blev lag har barnets bästa blivit ett begrepp som använts allt mer i debatten. Trots det är vår upplevelse att förutsättningarna för detta har försämrats i Oskarshamns kommun under det senaste året. I medierna beskrivs hur individ- och familjeomsorgen har ett stort underskott och att stora besparingar måste göras. Samtidigt vet vi att socialnämnden har fått en ren fantasibudget som redan från början var omöjlig att arbeta utifrån. Har vi barn som far illa i samhället måste vi agera och det kostar pengar. Självklart ska de interna resurserna prövas först, exempelvis i form av familjebehandling, men ibland räcker inte det eller så behöver föräldrarnas och barnens behandling löpa parallellt. Valet av lösningar måste alltid ske utifrån barnperspektivet.

Annons

Under de senaste tre åren har två liknande utredningar gjorts kring effektiviteten inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i Oskarshamn, en av en privat organisation och en av Sveriges kommuner och regioner, SKR (som även granskade kommunen som helhet). Båda utredningarna kom oberoende av varandra fram till att Oskarshamn har jämförelsevis mycket låga kostnader för sitt IFO, samtidigt som kvaliteten bedöms som hög. Erfarenheter visar att kommuner som gjort större besparingar inom IFO har fått betala ett högt pris för det i slutänden, och då talar vi bara om den ekonomiska faktorn.

Oskarshamn har under många år legat i framkant vad gäller familjehemsvården. Exempelvis började vi redan i mitten på nittiotalet med täta besök och uppföljningar i familjehemmen, och tack vare goda förutsättningar och höga ambitioner har vi kunnat bygga upp en ”bank” med ett stort antal familjehem som gärna samarbetar med oss. Detta har sparat stora belopp då vi sluppit använda oss av privata organisationer och institutioner till betydligt större kostnader. Vi ser nu hur detta arbete alltmer urholkas, och upplever att kommunens ledning saknar visioner för morgondagens socialtjänst.

”Det är dags att vi får en budget som motsvarar verkligheten och att kraven på besparingar därmed upphör. Att istället lasta över sparkraven till annan verksamhet är inte en rimlig lösning.”

Det är dags att vi får en budget som motsvarar verkligheten och att kraven på besparingar därmed upphör. Att istället lasta över sparkraven till annan verksamhet är inte en rimlig lösning. Familjehemsvård måste få kosta - för barnets bästa!

Familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare vid Placeringsenheten i Oskarshamn

Annons
Annons
Annons
Annons