Annons
Insändare

”Minska gärna behovet av hyrpersonal – men gör det i rätt ordning”

Replik på ”Man undrar vilka som får uppdraget att sitta i regionledningen”.
Bästa politiker!. Ni är jätteduktiga som gör vår region hyrpersonalfri, men detta medför lite funderingar om era tankar om konsekvenserna av detta. En konsekvens är att operationssalar stängs på grund av personalbrist.
Insändare • Publicerad 18 mars 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det andra är personalperspektivet. Hur mycket mer stress upplever personalen när de ser köerna växa? Kan personalens kompetens bibehållas och hur blir återväxten om exempelvis någon typ av operationer inte genomförs.”
”Det andra är personalperspektivet. Hur mycket mer stress upplever personalen när de ser köerna växa? Kan personalens kompetens bibehållas och hur blir återväxten om exempelvis någon typ av operationer inte genomförs.”Foto: Mats Holmertz

Det ger mig anledning att fundera från två perspektiv. Det ena är patientperspektivet. Hur går era tankar om alla de patienter som får vänta längre på att opereras och att vårdgarantin inte hålls. Patienter som får längre sjukskrivning, försämrad livskvalitet och ofta högre sjukvårdskonsumtion. Kostnaden för regionen blir också högre om dessa behöver sändas vidare till, oftast privata, vårdgivare i andra delar av Sverige för att åtgärda det som Regionen ”enkelt” kunde gjort på hemmaplan.

Det andra är personalperspektivet. Hur mycket mer stress upplever personalen när de ser köerna växa? Kan personalens kompetens bibehållas och hur blir återväxten om exempelvis någon typ av operationer inte genomförs.

Annons

Det skulle vara mycket intressant att veta vilken riskbedömning ni gjort och era tankar om varför ni tar bort extern bemanning innan ni lyckats rekrytera tillräckligt med egen personal. Vilken kalkyl har ni gjort när ni väljer att inte utnyttja de resurser som finns på de egna sjukhusen och har ni någonstans lagt in alla kostnader som uppkommer av att patienter får längre väntan på lämplig vård.

Minska gärna behovet av hyrpersonal, men gör det i rätt ordning!

”Fundersam reflektion”

Annons
Annons
Annons
Annons