Annons
Insändare

”Låt Byttan få en annan inriktning”

Angående framtiden för Byttan och konstmuseet.
Insändare • Publicerad 10 mars 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är vår förhoppning att kommunledningen denna gång väljer att återgå till den ursprungliga idén med två kompletterande verksamheter”, skriver insändarskribenterna.
”Det är vår förhoppning att kommunledningen denna gång väljer att återgå till den ursprungliga idén med två kompletterande verksamheter”, skriver insändarskribenterna.Foto: Samuel Slättman

Restaurang Byttan ritades av arkitekten Sven Ivar Lind i slutet av 1930-talet. Byggnaden anses ha stora arkitektoniska värden och smälter väl in i miljön i stadsparken. 2008 anslöts det nybyggda konstmuseet till restaurangen. Konstmuseet är ritat av Tham & Videgård Arkitekter och vann Casper Sahlinpriset samma år. Byggnadernas helt olika gestaltning kompletterar varandra på ett intressant sätt.

När det nya konstmuseet ritades var en tydlig intention inte bara att byggnadernas utformning skulle vara ett komplement till varandra, utan att verksamheten i lokalerna också skulle samverka. Besökare till konstmuseet skulle kunna äta en måltid eller ta en fika i den angränsande restaurangen och restaurangbesökarna kunde ta en tur i konstmuseet efter intagen måltid.

Annons

I synnerhet under den senaste tiden har det inte funnits några som helst spår av de ursprungliga intentionerna, att de båda verksamheterna skulle samverka. Ett yttre tecken på detta är att den fysiska förbindelsen mellan konstmuseet och restaurangen är stängd.

Både de tidigare och de nuvarande restauratörerna har ändrat det ursprungliga namnet, Byttan, nu senast till Park i Parken, vilket antyder en bristande känsla för byggnadens historia. Tondövheten hos innehavarna syns även i hanteringen av den yttre miljön med diverse tillbyggnader. Detta har inneburit att de arkitektoniska värdena hos Byttan starkt har försämrats, i stället för att vara den pärla i stadsparken som Byttan tidigare var. Under den senaste innehavarens tid har verksamheten i den anrika restaurangen förskjutits mot nattklubb. Detta verkar inte ha varit något lyckat drag eftersom Park i Parken sällan har haft öppet och numera är helt stängd.

Då kontraktet med den nuvarande restauratören löper ut den 31 december 2024 söker kommunen en ny ansvarig för verksamheten i Byttan. Det är vår förhoppning att kommunledningen denna gång väljer att återgå till den ursprungliga idén med två kompletterande verksamheter och att krav ställs på den nya innehavaren att verka för ett aktivt samarbete med konstmuseet. Kanske i form av att tanken på en traditionell restaurang överges till förmån för en mindre verksamhet i delar av lokalen, där konstmuseet får tillträde till andra delar av restaurangen.

Detta skulle kunna ske inom ramen för en vision att utveckla stadsparken till att bli en oas för olika slags upplevelser med tillgång till såväl gröna ytor, god mat, som konst och kultur. Något som skulle gynna kommunens invånare och kunna locka besökare från när och fjärran. Goda exempel finns på orter betydligt mindre än Kalmar. Vandalorum i Värnamo och Virserums konsthall i Virserum för att nämna några. Att än en gång fortsätta med “mer av samma sak” vore djupt olyckligt. Andra restauranger finns redan i området så låt Byttan få en annan inriktning. Det är hög tid för nytänkande och en återgång till de ursprungliga intentionerna när det nya konstmuseet byggdes. Styrelsen i Kalmar konstmuseum och andra har goda idéer för en framtida verksamhet i samarbete med en restauratör i Byttan. Låt oss se vad det kan leda till.

Som medborgare och därmed delägare till båda byggnaderna uppmanar vi våra representanter och ansvariga, kommunens politiker, att ställa krav på den kommande restauratören att driva verksamheten på ett sätt som gagnar Byttan, konstmuseet och kommunens invånare samt tillresta besökare. Det duger inte att lämna över verksamheten till högstbjudande och än en gång låta restauratören helt efter eget gottfinnande utforma verksamheten. Den vägen har redan prövats.

Tom Gagner

Åsa Wågman

Marianne Arrias

Gisela Isgren

Annons
Annons
Annons
Annons