Annons
Insändare

Jobben i Kalmar län ökar genom det europeiska samarbetet

Kalmar är ett län som exporterar varor och tjänster. De exporterande företagen sysselsätter ungefär en tredjedel av arbetskraften i länet.
EU • Publicerad 8 maj 2019
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Antalet exportföretag är på uppgång, och vid sidan av de stora välkända företagen som länet kan stoltsera med kommer nya idéer och nya branscher ständigt ut på framförallt den europeiska marknaden. Dessutom överstiger antalet företag som är beroende av att frihandelspolitiken är välfungerande antalet exporterande företag. Det är nämligen förhållandevis vanligt med företag som är underleverantörer till stora företag eller gör inköp hos grossister. Företagen kan därmed indirekt ha en utrikeshandel även om de själva inte bedriver den.

Den europeiska politiken påverkar därför i allra högsta grad vardagen i Kalmar län. Jobben och välfärden är beroende av att vi undanröjer hinder för företagsamma människor och låter konkurrenskraftiga företag vara den motor vi så väl behöver. 47 procent av de kommunala skatteintäkterna i Kalmar och 51 procent i Vimmerby kommer till exempel från de privata företagen och dess anställda. Här skapas välfärden. Öppenhet, fri rörlighet och frihandel gynnar den lokala ekonomin och jobben vilket är en förutsättning för att välfärden ska kunna finansieras.

Annons

Mycket av det som beslutas om på EU-nivå har direkt påverkan på oss här hemma. Det handlar om lagstiftning på centrala områden som klimat, migration, handel, kompetensförsörjning, säkerhet, terrorism och mycket mer. Frågor som direkt påverkar oss på nationell, regional och lokal nivå. Ett framtida EU bör fokusera på sina kärnområden: fri rörlighet av varor, tjänster, människor och kapital. Den inre marknaden ska värnas och handelshinder undanröjas samtidigt som de medel som finansierar EU:s institutioner används så effektivt som möjligt.

Harmonisering och regelförenkling som syftar till att öka konkurrenskraften, för framförallt små och medelstora företag, ska vara ledorden och grundpelaren i den gemensamma europeiska lagstiftningen. Däremot bör frågor som rör socialpolitik och inkomstskatter även fortsättningsvis i första hand hanteras av de nationella parlamenten.

Vi behöver engagerade svenska Europaparlamentariker på plats i Bryssel och Strasbourg. Och därför är det så viktigt att så många som möjligt tar sig till valurnorna den 26 maj för att rösta på vilket Europa vi vill se utvecklas framöver. För jobben och företagen i Hälsinglands skull.

Frida Boklund,

regionchef, Företagarna Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons