Annons
Insändare

”Jag önskar ingen den minutstyrda omsorgen som många av våra äldre får”

Ni som har något att säga till om i Kalmar kommun. Tänk dig följande scenario: Din mamma/pappa som tog hand om dig när du var liten, klarar sig inte längre själv på grund av sjukdom.
Insändare • Publicerad 7 februari 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ni är tvungna att anlita hemtjänsten. I samtalet med biståndshandläggaren låter allt väldigt tryggt och pålitligt. Men sen kommer verkligheten! Tiderna ni kommit överens om hålls inte. Det avviker inte så lite som en kvart, utan ibland får din mamma/pappa vänta mer än en timme. Det är inte ovanligt att din mamma/pappa får sin medicin som de skulle haft klockan 8 vid klockan 10 istället.

”Ni som har något att säga till om i Kalmar kommun. Tänk dig följande scenario: Din mamma/pappa som tog hand om dig när du var liten, klarar sig inte längre själv på grund av sjukdom. ”
”Ni som har något att säga till om i Kalmar kommun. Tänk dig följande scenario: Din mamma/pappa som tog hand om dig när du var liten, klarar sig inte längre själv på grund av sjukdom. ”Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Många är helt beroende av hjälp och ligger kvar i sin säng fram till dess. Är det mänskligt? Att varken få mat eller inkontinensskydd bytt sedan kvällen innan. Då pratar vi inte nån gång på grund av larm. Det hjälper inte hur snabbt personalen springer, tiden räcker inte till ändå. Din mamma/pappa får tider som passar verksamheten!

Annons

Sedan ska personalen inte prata om tider, men nu gör jag det. Varje omsorgstagare får en räknesnurra med den tiden en biståndshandläggare bedömer att din mamma/pappa ska ha per vecka. Denna tid fördelas på alla besök. Så din mamma/pappa får 30 minuter för en dusch. Oavsett om det krävs dubbelbemanning, förberedelse, hjälp med all på- och avklädning, insmörjning, hårrullning med mera.

En lunch får man 15 minuter för. Då ska personalen hjälpa din mamma/pappa till och från toaletten, värma maten, servera, diska, sitta med under måltiden och slänga soporna. Äter, diskar och sköter du ditt toalettbesök på 15 minuter?

Sen ska din mamma/pappa lägger sig kl 20:00. För det finns inte personal så det räcker att lägga alla, så det får hoppas i sängen allt mellan 19:20 till… You name it.

Tack vare rätten till heltid skickas personal runt till höger och vänster, så din mamma får träffa ny personal varje dag. Hela tiden dyker det upp en stressad människa som inte vet ett dugg om de avtalade rutinerna. Visserligen finns det en välskriven genomförandeplan, som denne stackars människa dock inte får tid till att läsa. Så din mamma/pappa som är dement och väldigt beroende av trygghet och rutiner, får nöja sig med att hon får mat och kläder på sig nån gång under dagen av en helt främmande människa som hen aldrig sett förut och förmodligen aldrig ser mer.

Sedan ska alla omsorgstagare ha en fast omsorgskontakt och enligt nya regler ska det vara utbildade undersköterskor. Problemet är att dessa duktiga undersköterskor flyr från sina jobb för de orkar helt enkelt inte mer. Och vem skulle vilja utbilda sig till ett lågavlönat yrke, med sämsta arbetstider, jobba ute i ur och skur under årets alla timmar? Vad händer när ingen finns kvar?

Och när hinner personalen går på toaletten, dricka vatten eller ha sin rast? När inte ens en real förflyttningstiden finns? Snart krävs det väl att man använda inkontinensskydd som personal för att spara in ännu mer tid.

Sluta applådera. Ge personalen lönerna de förtjänar och skapa en bättre arbetsmiljö så att folk utbildar sig igen. Många trivs ju och gör ett gudomligt jobb under de rätta omständigheterna.

Tänk vad det skulle kunna sparas pengar för psykiskt ohälsa bland äldre. Eller hur undernäring och fallrisk skulle förbättras om vi fick den tiden det tar att ta hand om din mamma/pappa?

Är dina föräldrar verkligen inte värd det efter allt de gjort i sitt liv?

Jag önskar ingen den minutstyrda omsorgen som många av våra äldre får.

Annons

Jag vet också att vi inom äldreomsorgen har tjatat länge nu och inget händer, men när tar det slut?

En undersköterska i Kalmar Kommun

****

Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden Kalmar kommun.
Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden Kalmar kommun.Foto: Mickan Palmqvist

Svar från Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden Kalmar kommun:

Jag har verkligen noga läst din insändare och de synpunkter du har. Några av de saker du beskriver håller jag inte riktigt med om. Andra finns en medvetenhet om och vi arbetar hårt för att åtgärda. Jag ska försöka svara på dina frågor och samtidigt berätta lite om vad vi gjort och vart äldreomsorgen är på väg.

Kalmar har under många år arbetat för och tillsatt mer resurser till just äldreomsorgen för att bli bland de 30 bästa i landet på olika områden. Vi har också nått dit 2020-2023 när det gäller kontinuitet i hemtjänst, trygghet på särskilt boende, sociala aktiviteter på särskilt boende, Sammanlagd nöjdhet hemtjänst och årets eHälsokommun.

Med det sagt har vi också arbetat otroligt mycket samtidigt med satsningar på våra medarbetare där alla har möjlighet att arbeta heltid. Heltid för mig är en rättvise- och jämställdhetsfråga. Utöver detta har vi slopat de delade turerna. Vi har tillsatt extraresurser för återhämtning, socialt innehåll och reflektionstimmar, avlastat alla undersköterskor genom att serviceförvaltningen numera utför all städning i både hemtjänst och boende.

Ovanpå detta gjorde vi den största satsningen någonsin i Kalmars äldreomsorg: Tillsammanspaketet. Paketet innebar bättre nattscheman och fler sjuksköterskor. Dessutom ökad bemanning på alla vård- och omsorgsboenden i Kalmar. Denna satsning har vi förlängt även nu under 2024 och är verkligen något vi känner har gjort stora förbättringar i arbetsmiljö.

Du säger att man ibland inte har möjlighet till rast och pauser. Är så fallet är detta något som måste lyftas och åtgärdas. I Kalmar har vi ett unikt samverkansavtal med facken där sådana frågor måste få prioritet. Man ska ha rast och pauser. Punkt. Vid planering av ett arbetspass finns också alltid en rast planerad utifrån arbetstidslagen.

En sak du nämner är ju det här med att minuterna i systemet. Det kan vi alla hålla med om. Systemet - som hanterar planering - är i dagsläget uppbyggt så att man har starttider och sluttider. Tanken är ju att det ska vara som en grundplan så man vet vad man ska göra. Jag lovar att vi arbetar med att lösa detta på sikt, men det kan ta tid. Vi kommer under 2025 att göra en översyn av dagens planeringsverktyg.

Samtliga medarbetare har inläsningstid/rapporttid vid varje arbetspass. Vid detta tillfälle ges medarbetare möjlighet att läsa genomförandeplan, dokumentera uppkomna händelser i social journal. Fast omsorgskontakt har kvalitetstid varje månad där man ges möjlighet för avsatt tid att efter behov föra dialog och samtal med omsorgstagare.

Annons

När det gäller introduktion så genomgår medarbetare en introduktion i verksamheten när denna anställs. Introduktionen omfattas av ett teoretiskt utbildningspaket samt praktisk introduktion i verksamheten.

Ibland kan det vara så att man på grund av akuta händelser och larm måste skjuta på besök. Detta ska då självfallet meddelas omsorgstagaren. Medicingivning sker genom upprättade tidsfönster utifrån typ av medicin och på ordination av läkare. Samtliga medicingivningar utanför tidsfönster innebär ett larm som registreras och följs upp av ansvarig sjuksköterska.

Jag vill däremot inte hålla med om att individen måste anpassa sig till vår verksamhet. I Kalmar arbetar vi sedan många år tillbaka med IBIC. Det betyder individens behov i centrum och ett verkligt personcentrerat arbetssätt där vi på alla vis utgår från individen. Mycket arbete läggs ned på detta och insatser planeras därefter.

Om grundbehovet inte tillgodoses genom de insatser omsorgstagaren beviljats ska detta fångas upp och förmedlas till handläggare som utreder behovet. Om det beviljade behovet inte tillgodoses ska det enligt rutin skrivas en avvikelse. Avvikelsen utreds sedan av berörda professioner och åtgärder tillsätts.

Senaste personalenkäten visar att medarbetarna tycker att arbetsmiljön i stort går åt rätt håll med förbättrade siffror inom arbetsbelastning, ledarskap, motivation och styrning. Det är oerhört glädjande och verkligen något att arbeta vidare med.

När det gäller framtiden hoppas vi, utöver våra insatser på arbetsmiljöområdet, mycket på vårt stora arbete tillsammans med Ung Omsorg. Det innebär att högstadie- och gymnasieungdomar om helgerna besöker vård och omsorgsboende och gör aktiviteter tillsammans med äldre. Hittills har det varit otroligt lyckat resultat där fler unga får upp ögonen för omsorgsarbetet och kan tänka sig att arbeta i vårdsektorn.

Har du fler synpunkter får du gärna kontakta mig. Jag tror på att vi tillsammans kan utveckla äldreomsorgen att bli ännu bättre.

Michael Ländin, Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar kommun

Annons
Annons
Annons
Annons