Annons
Insändare

INSÄNDARE: ”Utan sin skola dör bygden – så enkelt är det”

Om man följer politiska partiers argument och bildningschefens så kallad utredning som förespråkar nedläggningen av Gullabo skola förstår säkert envar att Gullabo skola och följaktligen Gullabo med omnejd därmed riskerar att gå en mycket dyster framtid till mötes. En nedläggning av skolan innebär en dramatisk förändring och medför en rad klart negativa konsekvenser för hela bygdens möjligheter till utveckling och överlevnad. Utan sin skola - dör bygden. Så enkelt är det.
Insändare • Publicerad 10 februari 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vilka mandat anser ni er ha fått av väljarna som ger er rätt att verka för en nedläggning av Gullabo skola?!”
”Vilka mandat anser ni er ha fått av väljarna som ger er rätt att verka för en nedläggning av Gullabo skola?!”Foto: Sofia Hedman

Det krävs faktiskt varken utredningar eller hjälp av inhyrda konsulttjänster för att klargöra detta faktum. Sunt bondförstånd räcker gott! I denna fråga kan jag faktiskt inte annat än undra vad som egentligen hänt med Centerpartiets fördelningspolitiska tankar och i synnerhet med partiets representanter från Gullabo?

Men låt mig först fastslå några fakta.
Grunden i en representativ demokrati (som vi har i Sverige) består i att det på valdagen vart fjärde år är fritt fram för folket att rösta fram de partier/personer de finner mest lämpade att såväl leda landet som att föra sin talan lokalt. Själva tanken är sedan att de som åtar sig att representera ett parti samtidigt åtar sig att bevaka, bejaka och värna sina väljares åsikter. Inget annat.

Annons

I diskussionen om nedläggningen av Gullabo skola upplever man dessvärre att Centerpartiet inte lever upp till ovan nämnda åtaganden alls. Istället framför man argument som ”att Gullabo kommer klara sig precis lika bra utan sin skola” och att ”bygdens möjligheter till utveckling och överlevnad inte kommer att försämras även om skolan försvinner”. Var finner man era underlag för dessa argument? Inte finns de hos era väljare i alla fall, för ännu har åtminstone inte undertecknad stött på en endaste person med anknytning till, eller känsla för Gullabo som uttalat att man önskar lägga ner sin egen skola och flytta barnen till Torsås.
Snarare tvärtom!

Min fråga till berörda Centerpolitiker blir således…

Vilka mandat anser ni er ha fått av väljarna som ger er rätt att verka för en nedläggning av Gullabo skola?

Nej, mina avslutningsord med adress till Centerpartiet blir att ”göra om och göra rätt” både vad gäller Gullabo skola och tankarna kring bygden i stort. Och till övriga partier så vill jag påminna om att ännu finns tid för en respektfull och utvecklande dialog där man använder sig av de oerhört positiva och kompetenta ideella krafter som finns i Gullabo. Dessa krafter jobbar redan idag oförtrutet för att skapa en tryggare och hoppfullare framtid för barn, familjer och andra som antingen redan bor, eller som vill flytta till Gullabo. Tillsammans och med Gullabo skola kvar kan man uppnå en betydligt ljusare framtid än den jag beskrev inledningsvis.

Thomas Petersson, Råbäcksmåla

Annons
Annons
Annons
Annons