Annons
Insändare

INSÄNDARE: ”Ska Oskarshamn bevara det sista attraktiva, stadsnära fritidsområdet?"

Dagen då samhällsbyggnadsnämnden ska besluta huruvida begäran om ändrad detaljplan för Dragskär 1:5 med flera ska avslås eller tillstyrkas närmar sig.
Insändare • Publicerad 8 september 2022 • Uppdaterad 9 september 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Dagen då Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta huruvida begäran om ändrad detaljplan för Dragskär 1:5 med flera ska avslås eller tillstyrkas närmar sig”, skriver insändarskribenterna.
”Dagen då Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta huruvida begäran om ändrad detaljplan för Dragskär 1:5 med flera ska avslås eller tillstyrkas närmar sig”, skriver insändarskribenterna.Foto: Roger Carlsson

Frågan gäller om Dragskär ska få tre nya villakvarter eller om den unika miljön med bad, skog och fågelliv ska bevaras? Ska Oskarshamn bevara det sista attraktiva, stadsnära fritidsområdet eller inte? Ett område som gjorts än mer lättillgängligt och attraktivt genom den nya cykelvägen. Området besöks av stora mängder turister, både per cykel och husbil, motionärer och vanliga utflyktssugna oskarshamnare. Dragskär är en plats som lockar besökare till Oskarshamn och gör staden attraktiv. Dragskär är också en rekreationsplats året om för kommunens invånare och gör Oskarshamn attraktiv att stanna kvar i.

Den nuvarande bebyggelsen vid vägen mot Dragskärsbadet ligger innanför en trädbarriär och syns knappast från vägen. De nya villaområdena föreslås ligga i direkt anslutning till vägen. Detta innebär en totalt annorlunda gestaltning och intryck av området. Den idyll som alla besökare uppskattar och söker sig till förstörs om den föreslagna planen blir verklighet. Människor söker inte rekreation och stillhet bland villabebyggelse.

Annons

Inför detta beslut är det viktigt att du som politiker för alla invånare i Oskarshamns kommun tar ställning till vems intressen du ska tillgodose. Allas rätt till en unik skärgårdsmiljö eller två exploatörers rätt att förstöra en idyll. Priset för exploatörerna torde dessutom bli högt med krav på gång och cykelväg i planområdet, ombyggnad av korsningen vid E22, mötesplatser, säkerhetsåtgärder på den sju kilometer långa vägen, krav på ett utbyggt brandpostnät för räddningstjänsten etcetera. Kommunen riskerar dessutom att få stora merkostnader i form av utökad kommunal service med mera.

Projektet som helhet ter sig ytterst osäkert i dessa ekonomiskt oroliga tider. Försäljningen av liknande tomter i kommunen går mycket trögt.

Under några veckor i somras pågick vid Dragskärsbadet en namninsamling mot exploateringen. Drygt 300 besökare vid badplatsen skrev på insamlingen och uttryckte sitt motstånd till förslaget. Det visar på vikten av att värna Dragskär och låta det lilla område som finns kvar förbli orört och inte ändra karaktären. Frågan är större än bara en angelägenhet för boende i Dragskär.

Vi kräver att samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn avslår begäran om ändrad detaljplan för Dragskär 1:5 med flera.

Ta gärna del av de argument som 60 permanent- och fritidsboende lyft i tidigare gemensamma yttranden i frågan. (Alla yttranden är offentlig handling och kan begäras ut från samhällsbyggnadskontoret).

Gunnar Jonsson, Marie-Louise Ericson Källenius, Mats Källenius, Agneta Karlsson, Göran Jonsson, Börje Jonsson, Åsa Bjärle Bergkvist, Mikael Bergkvist, Bernt Jonsson, Åke Gustavsson, Inge Gustavsson, Ann Josefsson, Renée Josefsson, Josefin Josefsson, Rikard Hellqvist, Mikael Ågren, Carl Vilhelm Johansson, Ingela Noresson, Håkan Noresson, Lena Nilsson, Gunnar Nilsson, Kevin Karlsson, Annika Sjöström, Lasse Sjöström, Peter Gard, Malin Sadelmark, Roger Sadelmark, Ann-Christin Cederborg, Thomas Cederborg, Eva- Marie Viberg, Jerker Viberg, Christina Åman, Johan Böckert

Annons
Annons
Annons
Annons