Annons
Insändare

INSÄNDARE: ”Nej SD vi är inte oroliga för patientsäkerheten”

SD hänvisar till IVO´s undersökning som genomfördes i hela Sverige, där alla kommuner fick samma kritik. Är SD säker på att kritiken om språkproblemen härrör sig till Nybro?
Insändare • Publicerad 5 maj 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Är SD säker på att kritiken om språkproblemen härrör sig till Nybro?"
"Är SD säker på att kritiken om språkproblemen härrör sig till Nybro?"Foto: Jan Stenqvist

Varför hänvisar man inte till socialstyrelsen istället som uttrycker ”Språktester riskerar att försämra patientsäkerheten ytterligare då kompetensförsörjningen kommer bli kraftigt förvärrad”.

Jag håller med Michael Ländin (S) Kalmar när han säger ”att säkerställa god kommunikation mellan omsorgspersonal och omsorgstagare är av yttersta vikt, men viktigast av allt är att fokusera på att lära upp personalen i svenska språket istället för att utesluta dem från att arbeta inom äldreomsorgen genom språktester”.

Annons

Så sent som på omsorgsnämndens sammanträde den 25 april 2023 blev det ett tydligt avslag på SD´s motion om språkkrav inom omsorgen i Nybro. Trots detta fortsätter SD sin plakat-politik i denna insändare. Så länge inte SD har rodret i Nybro kommun kommer det inte att införas något speciellt språkkrav. Omsorgsnämnden antog i maj 2018 en riktlinje för språk-krav vid anställning ”att som riktlinje följa de krav som ställs i VO-colleges språkkrav eller gymnasieskolans språkkrav för examen på yrkesprogram, där svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 är tyngdpunkten för omsorgsförvaltningens verksamheter”. Omsorgsförvaltningen genomför dessutom ett flertal aktiviteter för att stimulera språkförbättring istället för att idiotförklara alla utlandsfödda genom att slänga ur sig anklagelser hämtade ur intet t ex viskleken.

Under våren inköptes en särskild utbildningsapplikation som möjliggörvaliderad utbildning och instruktioner till omsorgspersonal

Omsorgen har utbildade språkombud

Introduktionsjobb, en möjlighet att anställa en extra medarbetare som är utöver i verksamheten där medarbetaren får möjlighet att träna språket på arbetsplatsen och lära sig verksamheten

Kompetenstrappan, stegen visar en möjlig utveckling i yrkesrollen

Kompetensförstärkning av undersköterskor utbildningen innebär teoretisk och praktisk träning.

I Sverige finns 290 kommuner ca 10% har infört språkkrav. Dessa kommuner styrs givetvis av en majoritet av SD eller i kombination med M och KD. Det är väl inte helt okänt att dessa inte är särskilt vänligt inställda till utlandsfödda om man inta är läkare, tandläkare, IT-specialist etc. Alla vet att vi står för en framtid med kompetensbrist inom alla yrkesgrupper. Ska vi klara av att bibehålla Sveriges välfärd kommer vi att behöva ta tillvara på all arbets-kraft vi har i detta land.

Till sist. Det kan inte vara omsorgsförvaltningens uppgift att överpröva utbildnings-instansernas betygsättningar. Har man godkänt i teori och praktik så är man kvalificerad.

Stig-Roland Fagergård (S) Ordförande omsorgsnämnden Nybro

Bodil Johansson (C) 1:e vice ordförande omsorgsnämnden Nybro

Annons
Annons
Annons
Annons