Annons
Insändare

INSÄNDARE: ”Hur har beslutsfattarna tänkt kring tillgänglighet och trygghet”

Vi vill ha kvar bibliotekets informationsdisk och bibliotekets personal i biblioteksrummet
Insändare • Publicerad 9 augusti 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi vill ha kvar bibliotekets informationsdisk och bibliotekets personal i biblioteksrummet”, skriver insändarskribenterna.
"Vi vill ha kvar bibliotekets informationsdisk och bibliotekets personal i biblioteksrummet”, skriver insändarskribenterna.Foto: Roger Carlsson

I somras läste vi en artikel i OT om biblioteket i Oskarshamns Kulturhus. Där stod att bibliotekets informationsdisk och personal ska flyttas ut från biblioteksrummet.

Vi är biblioteks- och kulturanvändare sedan länge. Vi kan förstå att Kulturhuset ledning vill förstärka och betona att i Kulturhuset ryms flera funktioner. Men - vi är förbryllade, förvånade och förskräckta över att vi användare ska tvingas att gå ut ur biblioteket när vi behöver ställa frågor till eller få hjälp av bibliotekets personal.

Annons

Hur har beslutsfattarna tänkt kring tillgänglighet och trygghet för användare och biblioteksbesökare utifrån det faktum att det är omöjligt att från foajén ha insyn och översyn av vad som sker i biblioteksrummet? Särskilt för funktionsnedsatta/-varierade, barn och unga och för de, oss, som är äldre? I bibliotekslagen står att ”Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.”

Redogör för detta:

• Vilka synpunkter och åsikter har kommit fram i användarundersökningar och fokusgrupper?

• Vilka åtgärder är planerade för att se till att behov och förutsättningar hos funktionsnedsatta/-varierade tillgodoses när bibliotekets informationsdisk och personal enbart finns ute i foajén. Där är en krävande miljö för personer med hörselnedsättningar, kognitiva svårigheter eller fysiska nedsättningar och för oss som är äldre och inte längre har samma mobilitet som i yngre dar.

• Vilka synpunkter och åsikter har kommit fram när ärendet har tagits upp i kommunala rådet för tillgänglighet?

• Hur har ledningen tillgodosett barnperspektivet?

Kultur- och bibliotekstanterna

Annons
Annons
Annons
Annons