Annons
Insändare

”Hyrorna måste utvecklas i takt med kostnaderna”

Replik på Christer Bergqvists insändare ”Hyresgästföreningen vill förhandla – det har vi inte gjort på åtskilliga år”.
Insändare • Publicerad 28 maj 2024 • Uppdaterad 28 maj 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Kalmar län.
Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Kalmar län.Foto: Jorge Gelati.

Det jag tycker vore ett misstag är om den så kallade trepartsöverenskommelsen sköts i sank. En överenskommelse som handlar om något mycket viktigt för Sverige: hur förhandlingsprocessen ska stärka hyresrättens attraktivitet och konkurrenskraft. Om att parterna på bostadsmarknaden måste ta ett gemensamt ansvar för att det även i framtiden ska byggas och förvaltas hyresrätter. En fråga som framför allt är viktig för kommande ungdomsgenerationer som ofta har hyresrätten som sitt första boende.

Jag menar att det är nödvändigt att årshyresförhandlingarna grundas på fakta som är relevanta för bostadsbyggandet och viljan att förvalta hyresrätter. Fakta är att förvaltningskostnaderna att driva hyresfastigheter har stigit med 40 procent mellan åren 2016–2022, enligt SCB. Under samma period höjdes hyrorna dock endast med 10 procent. Och under samma period ökade inflationen med höga 20 procent. Dessa siffror visar att branschen är hårt pressad och att det är helt nödvändigt att hyrorna måste utvecklas i takt med kostnaderna. Den slutsatsen borde alla som värnar hyresrätten och vill att det ska byggas fler hyresrätter kunna dra och dela.

Annons

Tyvärr väljer Christer Bergqvist att bortse från detta. I stället hänvisar han till en vinklad partsinlaga som försöker påvisa att fastighetsägare som äger hyresrätter har gjort höga vinster de gångna åren. Rapporten tål emellertid inte en saklig granskning. Bland annat innehåller rapporten bolag som också driver annan typ av näringsverksamhet och så bortser Hyresgästföreningen från att ”vinsterna” framför allt har drivits fram av stigande marknadsvärden. För bolag som inte sålde sina fastigheter i högkonjunkturen – vilket är merparten – blev vinsterna således inte realiserade. Dessutom består 90 procent av Fastighetsägarnas medlemmar av småföretag som äger en eller ett fåtal fastigheter. Dessa syns inte i rapporten som därför måste anses missvisande.

Christer, Fastighetsägarna är givetvis redo att möta Hyresgästföreningen i kommande förhandlingar. Vi tror på lokala förhandlingar som bygger på viljan att ta gemensamt samhällsansvar för hyresrätten på lång sikt.

Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons