Annons
Insändare

Hela regionen ska leva, även under ytan

Mycket energi och fokus läggs på utvecklingen och tillväxten av staden. Men vem kan egentligen inte lägga märke till miljön under ytan.
Publicerad 4 juni 2019
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det gäller de igenväxta och fiskfria badvikar, den omfattande årliga algblomningen, skarven, lantbrukets näringsflöde in i havet via åarna, och till de helt syrefria bottnar som blir allt fler och allt större? "Hela regionen ska utvecklas och växa" heter det hela tiden, men miljön under ytan är också en del av vår region.

Det går fortfarande att rädda Östersjön genom en serie av åtgärder menar dagens huvudinsändare.
Det går fortfarande att rädda Östersjön genom en serie av åtgärder menar dagens huvudinsändare.Foto: kustbevakningen

Snabb och våldsam förändring och förbättring krävs nu och det är faktiskt möjligt att förändra ganska mycket på ganska kort tid! Det är på den lokala och regionala nivån, tillsammans med och med hjälp av den nationella, som förändring kan ske.

Annons

Jordbruket:

Runt 50 procent av all fosfor och kväve som tillförs havet utanför den svenska kusten kommer från lantbruket. Här ska det inte bara ställas om till mer hållbart och ekologiskt lantbruk, utan det bör också finnas en näringsfiltrerande damm- eller dike vid varje odlingslandskap! Har man råd och plats för en åker så kan man också ha det för en sådan damm. Dessa kan även användas till att spara regnvatten för torra perioder under året.

Muddring och restaurering av havsvikar:

Grunda havsvikar är extremt livsviktiga för det kustnära djurlivet och mångfalden och bör muddras och restaureras regelbundet! Man hade kunnat börja med två eller tre vikar nära Kalmar och studerat utveckling över en period av några år; många vikar små! Det är där åtgärderna kan vara som allra viktigaste.

Musselodlingar:

Fler odlingar av blåmusslor längs hela kusten (där förutsättningarna finns, naturligtvis). Exemplet i Hagby, söder om Kalmar, är grandiost och det är denna odling som bör tas som referens för fler projekt! Musselodlingar kan även producera tonvis med djurfoder, utan någon som helst gödningseffekt via näringsämnen.

Skydda leken:

Allt nätfiske förbjuds i vatten ner till tre meter djup! En sådan lagstiftning har precis gått igenom i norra Sverige och bör anammas här hos oss. Nätfisket påverkar reproduktionen av de för havets balans så viktiga predatorerna (abborre, gädda och öring) negativt och är mycket enkelt att förbjuda! Fiskeförbud med handredskap bör också gälla redan från första mars varje år, istället för första april! Det bör även ges fler resurser till nya gäddfabriker längs med hela kusten, dessa ger effekt.

Stor satsning på fisketurism

Denna bransch bör utvecklas något enormt, då den kan säkerställa ett hållbart och långsiktigt fiske. Exempel från diverse länder över hela jordklotet visar att fisketurism kan skapa många jobb, generera många intäkter och är extremt hållbar. En levande fisk är värd så mycket mer än en död.

Annons

Plastsamlardagar

Plasten påverkar Östersjön och den strandnära miljön! Unga människor visar just nu vägen och vi vuxna bör följa efter. Anordna årliga, storskaliga plastsamlardagar längs med hela kusten. Det finns mycket att plocka upp där ute.

Förbättra teknologin för reningsverk, avlopp och industrier

Det är inte bara jordbruket som släpper ut mycket näringsämnen! Diverse industrier, reningsverk och avlopp står för ca 25 procent av utsläppen till havet. Om teknologin kring filtrering kan förbättras, samt om tillsyn och reglering av avloppsrengöring kan utökas och bedrivas mer regelbundet kan utsläppen även här minska kraftigt.

Och slutligen: Ett totalstopp för bottentrålning utanför de svenska vatten!

Denna åtgärd är mycket svårare att genomföra och mycket större och det är mer på nationell nivå denna måste hanteras. Då gäller det dock att motsätta sig EU:s gigantiska och korrupta fiskeripolitik, en uppgift som är allt annat än lätt.

Lösche Max

Annons
Annons
Annons
Annons