Annons
Insändare

”Har de bättre kunskap än den valda KFF-styrelsen?”

Med anledning av Kalmar FF:s årsmöte.
Insändare • Publicerad 13 mars 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: SUVAD MRKONJIC

Christian Gustafsson skriver i tidningen att det var stor demokrati på Kalmar FF:s årsmöte då den nyvalda styrelsens ansvar togs bort från den i nuläget viktigaste frågan för föreningen – nämligen investeringen i en ny inomhushall.

Det finns ett annat sätt att se på läget: den nyvalde ordföranden med sin tillika nyvalda styrelse borde begärt uppehåll i förhandlingarna, dragit sig tillbaka och återkommit med att begära en förtroendeomröstning alternativt att de högröstade företrädarna för den inlämnade motionen hade återtagit sitt krav på att få besluta i den så viktiga ekonomiska frågan om en ny inomhushall.

Annons

På ett årsmöte väljer vi en föreningsstyrelse för att hantera alla viktiga frågor i föreningen inklusive ansvar för ekonomin.

Därmed blev det alldeles fel i måndags när vi i ena stunden valde en styrelse för innevarande år och i nästa sekund ifrågasatte denna styrelses legitimitet. Absurt kan man tycka.

Den nyvalde ordföranden Anders Henriksson blev oväntat tagen på sängen och med sin erfarenhet borde han ha agerat på ett annorlunda sätt än det han nu gjorde.

Mötets ordförande Svante Samuelsson borde också ha reagerat. Jag själv borde ha reagerat då och inte på väg hem och nu tre dagar senare.

Nu tycker jag att styrelsen kallar till ett extra årsmöte där första punkten på agendan borde vara: förtroendet för sittande styrelsen. Den andra punkten borde vara ett beslut om tillsättandet av en arbetsgrupp vars uppgift skulle vara att komma fram med ett besked hur följande tre viktiga frågor skall hanteras: i arbetsgruppen borde representant för kommunen vara med.

1. Byggandet av en ny inomhushall och var

2. En långsiktig plan för översyn av befintliga utomhusytor i hela kommunen och

3. Anläggandet av en ny utomhusplan inom Gastenområdet.

Alla punkterna berör föreningens ekonomi och hör därför ihop. Arbetsgruppen får sex månader på sig, inte mer. Avslutningsvis, varför ska det förväntas av oss medlemmar utanför den inlämnade motionen att lita på kunnandet hos de personer som står bakom motionen? Höga röster har de – men kan de något om ekonomi? Har de bättre kunskap i frågan än den valda styrelsen?

Rolf B Bertilson, livstidsmedlem nr 12 i Kalmar FF och innehavare av en löpande säsongsbiljett

Annons
Annons
Annons
Annons