Annons
Insändare

”Ett misstag som i längden missgynnar hyresgäster”

Svar till Christer Bergqvist och Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland 4/5 2024.
Insändare • Publicerad 5 maj 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
....
....Foto: Jorge Gelati.

Den pågående ekonomiska krisen pressar hela samhället. Det gäller såväl hushåll som företag och inte minst fastighetsbranschen.

Under de senaste åren har fastighetsföretagens räntekostnader stigit med flera hundra procent. Därtill har driftskostnaderna skenat. I Kalmar höjdes exempelvis fjärrvärmepriset med höga 12 procent nu efter årsskiftet.

Annons

Lägg därtill att kostnaderna för att förvalta bostäder har ökat kraftigt under lång tid, högre än vad prisutvecklingen generellt har varit. Detta samtidigt som hyrorna - fastighetsägarnas enda intäktskälla - inte har följt med i tillräcklig utsträckning under många år.

Fastighetsägare befinner sig därför i ett pressat läge, något som vi gav uttryck för i de nu avslutade årshyresförhandlingarna. Det är därför felaktigt att beskriva våra hyreskrav som extrema. I själva verket har våra yrkanden varit väsentligt lägre än branschens faktiska kostnadsökningar eftersom hänsyn tagits till bland annat hyresgästernas situation. Men Fastighetsägarna kan inte ta hela samhällsansvaret. För de hyresgäster som befinner sig i en väldigt ansträngd ekonomisk situation måste det finnas ett starkare socialt skyddsnät, till exempel behöver bostadsbidraget utvecklas och moderniseras. Här menar vi att staten måste ta ett ökat ansvar så att alla medborgare har ekonomiska möjligheter att betala sina hyror.

För hyresrättens framtid är det helt nödvändigt att hyran utvecklas i takt med kostnaderna. Annars kommer hyresgästerna drabbas i form av neddragningar på underhåll som inte är akut och nödvändigt att genomföra. Övriga planerade renoveringar och investeringar, som bidrar till trivsel och nöjdhet, riskerar att skjutas på framtiden eller inte genomföras alls. Om fastighetsägarna inte får kostnadstäckning kommer det också att byggas färre hyresrätter. Något som drabbar kommande generationer och riskerar att försämra Sveriges och Kalmars konkurrenskraft.

Fastighetsägarna är fullt införstådda med att vi alla behöver dela på ansvaret för att framtidssäkra hyresrätten. I den så kallade trepartsöverenskommelsen kom parterna på hyresmarknaden 2022 överens om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen. Det borde ha inneburit enklare och smidigare förhandlingsprocesser. I de senaste årshyresförhandlingarna har Hyresgästföreningen lokalt tyvärr valt att bortse från den modell de själva varit med och beslutat om. Det har skapat onödigt långa förhandlingar och i slutändan beslut/rekommendation genom en oberoende skiljeman.

Det Hyresgästföreningen nu önskar är i praktiken att frångå modellen helt. Det vore ett misstag som i längden missgynnar både nuvarande och framtida hyresgäster.

Jonas Hellberg

Näringspolitisk ansvarig

Fastighetsägarna i Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons