Annons
Insändare

En skickligt upplagd strategi har skrämt upp folk

Vi är många som tycker det är tråkigt att diskussionen om stenbrottets verksamhet har lett till splittring i vår fina gamla by.
Insändare • Publicerad 22 januari 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stenbrottet i Flivik, sett från ovan. En plats som väcker många reaktioner.
Stenbrottet i Flivik, sett från ovan. En plats som väcker många reaktioner.Foto: Roger Carlsson

Vi störs inte av verksamheten och är heller inte oroliga för utökningen men däremot är vi bekymrade av alla osakligheter som sprids.

Det är till exempel bara 3 av de 20 fastboende som är emot utökningen av stenbrottet.

Annons

En skickligt upplagd strategi har skrämt upp folk och engagerat många att överklaga tillståndet.

Tyvärr så har det spridits en stor oro om grundvattnet. Urbergsgruppen väljer att inte lita på den specialistundersökning som visar att grundvattnet eventuellt kan sjunka max cirka 1,5 meter under den 30-åriga tillståndstiden. Har man en riktig brunn, som många i byn har, på cirka 40–65 meter, så finns grundvatten på cirka 10–12 meters djup. Alltså cirka 30–50 meter vattenpelare och ofta med mycket bra tillströmning, även vid torka, som jag mätt i egna brunnen under 2 år.

Det finns ett antal borrade hål där det tas prov med jämna mellanrum. Tilläggas kan att det redan finns reglerat att företagen är ansvariga att åtgärda om de är skyldiga till något problem med brunnar.

”Vi är stolta över Fliviksgraniten, som används till väldigt mycket i Sverige och även lite överallt i världen.”
Mats Borefur, tastboende i Flivik

Ett påstående är att det ska spolas ut vatten motsvarande 9 000 personers årsförbrukning.... Fakta är: Det är ytterst lite grundvatten utan mest regnvatten som kommer att pumpas ut. De volymer som Urbergsgruppen anger av både vattenutpumpning och stenbrytning är ju de teoretiska maxvolymer som sökts på men svårligen kan uppnås men man måste söka på för eventuellt maxuttag något år. Det torde behövas enorma mängder regn för att komma upp i de volymerna.

Att det inte läcker in så mycket grundvatten i stenbrottet beror nog på att här finns en av landets bättre granit där man kan få ut väldigt stora sprickfria block. Därav är den klassad som riksintresse.

Intressant är också att vissa tror att utbytet av granitblock bara är ner till 1 procent. I själva verket är det över 40 procent där det bryts blocksten, och totalt med samverkan av Scandinavian Stone och Nybro grus som krossar allt övrigt material eller levererar så kallad sjösten till till exempel hamnar runt Östersjön så blir utbytet 100 procent. Dessutom återanvänds även sten från gamla upplag, sedan äldre tiders brytning. Snacka om miljövänlig hantering av vårt mest hållbara material!

Att Nybro Grus vill kunna ha möjlighet till verksamhet under sommaruppehåll är för att kunna klara eventuella speciella leveranser under den tiden och kan säkerligen regleras i villkor. Kanske det är så att vi här får stå ut med några perioder med detta för att så miljömässigt som möjligt leverera det mest miljövänliga materialet till till exempel havsbaserad vindkraft, som skydd i hamnar eller som skydd mot översvämningar vid Sveriges kustbebyggelse. Kanske en lindrigare uppoffring än de som för vår “miljövänliga” elkraft får stå ut med suset från vindkraft dygnet runt.

Angående friluftslivet så kommer det utvidgade området bara att påverka en liten sträcka på en stig som lätt kan snitslas om. Samt att Ostkustleden kommer att passera en väg. I övrigt är det ju ingen verksamhet normalt på helger och semestrar då det brukar vara lite mer friluftsliv.

Nu är det snart dags för förhandling i Mark- och miljööverdomstolen då Urbergsgruppen begärt syn.

Bland annat ska det tittas på några stenrösen som ligger i utkant av brytområdet men som är intressanta då det kanske har funnits boplatser i närheten, som inte hittats.

Annons

Vi är stolta över Fliviksgraniten, som används till väldigt mycket i Sverige och även lite överallt i världen.

Mats Borefur

Fastboende i Flivik

LÄS MER: Fler röster i frågan:

Annons
Annons
Annons
Annons