Annons
Insändare

Det måste löna sig att vara arbetsterapeut

Regionen och kommunerna i Kalmar län måste våga prioritera dem som gör vardagen bättre för andra.
Insändare • Publicerad 12 februari 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arbetsterapeuternas arbete måste värderas högre, menar skribenterna.
Arbetsterapeuternas arbete måste värderas högre, menar skribenterna.Foto: Claudio Bresciani/TT

Med en medellön på 33 701 kronor i månaden hör arbetsterapeuter i Kalmar län till de akademiker inom vården som tjänar allra minst.

Arbetsterapeuters kompetens gör stor skillnad för enskilda personer, men också för anhöriga och samhället i stort. Tack vare våra insatser kan människor få vardagen att fungera – med ökad livskvalitet, större självständighet och bättre hälsa.

Annons

Arbetsterapeuter stöder personer att återgå till jobb efter sjukdom, elever med särskilda behov får förutsättningar att gå ut med fullständiga betyg och äldre kan klara sig själva och bo kvar i sitt eget hem.

De förebyggande och rehabiliterande insatser arbetsterapeuter gör minskar samhällets kostnader.

Som för de flesta yrken inom vård och omsorg är bristen på arbetsterapeuter redan tydlig och i takt med att andelen äldre ökar, ökar också efterfrågan.

Samtidigt är välfärdssektorn uppe i omfattande pensionsavgångar. För att möta behovet behövs fler, inte färre, arbetsterapeuter.

Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke. För att få legitimation krävs studier i minst tre år på högskola eller universitet. Trots detta hör arbetsterapeuter, liksom många andra inom kvinnodominerade välfärdsyrken, till dem som går back på sitt yrkesval. Sacos livslönestudier, som räknar med hela livets inkomster, inklusive inkomstbortfallet under studietiden och merkostnader i form av studielån, visar att det är olönsamt att utbilda sig till arbetsterapeut.

Nu behövs en medveten satsning på ökade löner och möjlighet att göra lönekarriär. Den genomsnittliga ingångslönen för nyexaminerade arbetsterapeuter i landet är under 29 000 kronor per månad, medan medellönen för arbetsterapeuter på väg i pension är kring 37 000 kronor.

Som det ser ut idag premierar inte arbetsgivare vare sig lojalitet eller kompetenshöjande insatser. Efter en lång karriär måste slutlönen vara betydligt högre. Individuell och differentierad lön förutsätter att lönesättande chef har förståelse för att god löneutveckling är en investering för arbetsgivaren vad gäller framtida kompetensförsörjning.

Risken finns att arbetsterapeuter söker sig bort från hälso- och sjukvården och att antalet sökande till arbetsterapeututbildningar minskar.

Vi är värda mer. Nu är det dags att arbetsgivarna höjer lönen för välfärdens vardagsexperter.

Gabriel Walter ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter Kalmarkretsen

Annons

Matilda Sundberg Vice. ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter Kalmarkretsen

Jonna Ljung ledamot, Sveriges Arbetsterapeuter Kalmarkretsen

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Björn Santesson, förhandlingschef Sveriges Arbetsterapeuter

Annons
Annons
Annons
Annons