Annons
Insändare

”Det krävs fler händer i äldreomsorgen”

Varför fungerar inte äldreomsorgen/demens och hemsjukvården i Emmaboda?
Insändare • Publicerad torsdag 19:00
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det krävs mer pengar. Mycket mer pengar. Till fler händer i äldreomsorgen, inte fler skrivbordsmänniskor”, skriver insändarskribenten.
”Det krävs mer pengar. Mycket mer pengar. Till fler händer i äldreomsorgen, inte fler skrivbordsmänniskor”, skriver insändarskribenten.

Hur kan det vara så svårt att förstå att det krävs fler händer i äldre/demensomsorgen, att det inte går att titta på pappersprodukter från ett kontor och tro att allt fungerar. Det gör det inte. Alls. Min mor har fått trycksår. Hon har fått för lite mat och dryck. För få toalettbesök. Konstanta urinvägsinfektioner. Oförklarliga sår och blåmärken. Tre månader utan sin Alzheimermedicin sommaren 2023. Förstoppningar.

Vad gör hemsjukvården? De informerar inte anhöriga, inte ens om trycksår. De informerar inte varandra. De informerar inte hemtjänstpersonal. De lägger däremot tungt ansvar på hemtjänstpersonalen (läs semestervikarier) utan att visa hur man till exempel sköter trycksår. De är oempatiska, kalla och kliniska och anser att man inte ska ta odlingar på urin, det kommer såklart påvisa urinvägsinfektion men man skriver inte ut antibiotika. Man kan ju bli resistent. Man tar inte diskussionen med läkaren, man lyder blint. En läkare som saknar all kännedom om den äldre. Äldre har ont. Väldigt ont. Det får de ha. Tills det blir njurbäckeninflammation, eller blodförgiftning i njurarna. De har även andra åkommor. Och smärtor. Smärtlindring bryr sig inte hemsjukvården om. De är avtrubbade och toxiskt positiva.

Annons

Äldre från Emmaboda har kommit till sjukhuset totalt uttorkade, undernärda och förstoppade. Hemsjukvården lastar hemtjänsten med fler och fler omvårdnadsuppgifter och inga kontroller görs att den äldre får den vård och omsorg den har beviljats genom biståndshandläggaren. Var finns kontrollfunktionen?

Förut hette det Emmabodamodellen. Man tog emot studiebesök från när och fjärran och skröt om hur billigt och bra det var. Man var noga med att gömma undan rullstolar och rollatorer vid besöken dock. Man förvarade rörelsehindrade och demenssjuka i deras lägenheter utan kontroll. Tystnadskulturen var stenhård. Vi byter namn. Nu heter det Individen i centrum. Ja, i Emmaboda centrum finns de flesta, kanske. Något mer finns inte i centrum när det gäller våra äldre. Det här är fruktansvärt. Personal kommer och går. Och en del får gå, för att de är hårdhänta, svälter de äldre och och/eller struntar i dem.

Så finns det personal som tar ansvar i detta. De är trötta och ledsna. De får oförtjänt skit som de inte ska ha. Medan skrivbordsfolket/hemsjukvården orerar och gömmer sig, tar inte ansvar alls. Hur kan man inte ta tag i det? Det krävs mer pengar. Mycket mer pengar. Till fler händer i äldreomsorgen, inte fler skrivbordsmänniskor. Högre löner, bättre arbetsvillkor, inga delade turer och ändå arbete högst var tredje helg. Dela upp de som ska arbeta med vård och omsorg och de som ska städa och tvätta. Ge undersköterskor det lyft de ska ha. Så kanske vi höjer status och får anställda som är intresserad av sitt yrke. Och känner stolthet. Styr upp hemsjukvården stenhårt. Ingen äldre ska ha ont, ingen äldre ska lida. Anhöriga ska ha information och medinflytande. Så kanske vi som håller på att bli äldre ska slippa fundera på kollektivt självmord för att slippa plågas ihjäl i en äldreomsorg som är käpprätt åt helvete.

Anne Vainio, arbetar gratis i hemtjänsten (förutom heltidstjänst som socionom) sedan åtta år tillbaka för att min mor och förhoppningsvis de stackars äldre utan ansvarsfulla anhöriga ska ha/få ett smärtfritt och drägligt liv.

SVAR DIREKT:

Vi arbetar ständigt med att förbättra, utveckla och följa upp vår verksamhet men vi är tacksamma över att få in synpunkter på vår verksamhet från allmänheten, det ger oss ytterligare förutsättningar att förbättra våra riktlinjer och rutiner i syfte att säkerställa en god och säker vård och omsorg.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett nationellt uppdrag och inget som Emmaboda kommun har kommit på själva. Våra medarbetare har fått utbildning i IBIC. Det är ett arbetssätt för att beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet.

Under hösten 2023 påbörjades en kompetensförstärkning, teori och praktik, för ordinarie personal i syfte att de ska känna sig säkra i att utföra arbetsuppgifter upp till och med sin kompetensnivå/profession. Våra semestervikarier har genomgått en förkortad variant av utbildningen. Om någon arbetsgrupp eller enskild medarbetare känner osäkerhet kring något moment har vi har ett klinisk träningscentrum dit de har möjlighet att komma och träna praktiskt och teoretiskt tillsammans med en sjuksköterska, detta prioriteras alltid.

Uppgifter som kräver sjuksköterskekompetens utförs av sjuksköterskor. Sjuksköterskorna har alltid uppföljningsansvar för delegerade uppdrag.

Vi arbetar med multiprofessionella team. I teamet ingår undersköterskor/omsorgsassistenter, enhetschef, biståndshandläggare, rehab och sjuksköterskor. Där samverkar vi för den enskildes bästa.

Vi har implementerat ett nytt avvikelsesystem som underlättar för varje enskild medarbetare att lägga in avvikelser. Syftet är att hitta systemfel och inte leta efter syndabockar. De avvikelserna, klagomål/synpunkter som inkommer utreds och följs upp tvärprofessionellt.

Annons

Vi utför också regelbundna egenkontroller i verksamheten.

Vi håller på att implementera Senior Alert (ett nationellt kvalitetsregister) som ska hjälpa oss i det ständiga arbetet med att förebygga undernäring, trycksår och fall. I dagsläget görs riskbedömningar och förebyggande åtgärder men inte strukturerat.

Hemsjukvården handlar på ordination och uppdrag från läkare och hemsjukvårdens sjuksköterskor återkopplar regelbundet till patientansvarig läkare vid nyuppkomna symptom eller förändring av allmäntillstånd.

Varje månad följer vi upp vår bemanning i äldreomsorgen och ser vi att vissa områden behöver förstärkning så säkerställs det av varje verksamhet.

Vi är fullt medvetna om att vi har brister men vi arbetar ständigt med att förbättra, utveckla och säkerställa vår verksamhet.

Therese Axelsson, tf socialchef

Annons
Annons
Annons
Annons