Annons
Insändare

”Det är sorgligt att Sverige av ideologiska skäl har avvecklat fullt fungerande kärnkraft”

Det är ganska intressant att följa debatten i medierna om kärnkraften och om orsaken till att den i stor sett helt har avvecklats.
Insändare • Publicerad 27 januari 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vissa riksdagspartier vill göra gällande att den inte var lönsam och därför lades ner av marknadsmässiga skäl. Det är en sanning med modifikation, eftersom man har gjort allt för att göra den olönsam och på så sätt kunna skylla på marknaden. På 1990-talet infördes en punktskatt på kärnkraft, vilket innebar att ju mer el som producerades, desto högre andel skatt. I korthet betydde det att ju mer el som producerades, desto mindre lönsamhet. År 2014 höjdes denna skatt med 17 procent, samtidigt som slutförvaringsavgifterna höjdes drastiskt i kombination med fördyrande säkerhetskrav, trots att de svenska reaktortyperna redan tillhörde de säkraste i världen.

Vi har ofta fått höra att kärnkraften producerar stora mängder mycket farligt avfall som måste lagras i 100 000 år för att inte vara skadligt, men det anser jag inte stämmer. Missuppfattningen att kärnavfallet skulle vara farligt under så lång tid beror på kraven att avfallet ska ha lägre radioaktivitet än den normala bakgrundsstrålningen innan det betraktas som ofarligt. I själva verket blir det hanterbart redan efter 300 år och ligger sedan ytterligare 99 700 år i förvar på grund av de hårda gränsvärdena.

Annons

Orsaken till detta beror på att man har blandat ihop värdena för de olika ämnen som bildas i reaktorn. I den bildas starkt radioaktiva ämnen med kort halveringstid och svagt radioaktiva ämnen med lång halveringstid. De starkt radioaktiva ämnena är ofarliga efter cirka 300 år och de svagt radioaktiva ämnena är i princip ofarliga redan från början, så länge de inte kommer in i kroppen.

Men det är väl ingen som har tänkt att stoppa det i munnen... Egentligen är inte heller avfallsmängden något problem, eftersom det volymmässigt produceras väldigt lite avfall. Allt uttjänt kärnbränsle som hittills har producerats i Sverige skulle få plats i en medelstor villa.

Det är sorgligt att Sverige av ideologiska skäl har avvecklat fullt fungerande kärnkraft, innan man har några egentliga alternativ att ersätta den med. Än mer sorgligt är det att ansvariga politiker inte öppet kan erkänna vad de har ställt till med, utan i stället skyller på marknaden. Sverige som för omkring 30 år sedan var en av världens främsta industriländer med gott om billig elenergi.

Nu tvingas många av oss leva i energifattigdom när realism och sunt förnuft har fått ge vika för ren okunskap och fanatiskt motstånd mot kärnkraft. Jag anser att riklig tillgång till billig och säker energi är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att vi ska kunna hålla ihop samhället. Såsom i flertalet sammanhang är det alltid de fattiga som får betala priset för medelklassens nycker. Om man tror att enbart solceller och vindkraft ska kunna räcka till för att producera den energi vi behöver i södra Sverige, då har man som politiker inte skaffat sig de kunskaper som krävs för att fatta förnuftiga beslut.

Stefan B

Annons
Annons
Annons
Annons