Annons
Insändare

Den svenska rättsstaten verkar inte vara så rättslig trots allt

Angående statens agerande emot äganderätten och därmed Lennart Östersten på Värnanäs.
Insändare • Publicerad 1 mars 2020 • Uppdaterad 3 mars 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lennart Östersten på Värnanäs och hans kamp mot Länststyrelsen
Lennart Östersten på Värnanäs och hans kamp mot LänststyrelsenFoto: Mats Holmertz

Jag är uppvuxen på Värnanäs och barnbarn till Axel och Emilie Mannerskantz. Mina föräldrar, Lennart och Anne Charlotte Svinhufvud drev Värnanäs efter min morfar fram till 1981 då vi lämnade.

Därefter föll egendomen i vanvård i tio år under diverse ägare tills 1991 då den köptes av Lennart Östersten vilken som den goda ägare han är bevarar och förbättrar egendomen till glädje för tidigare, nuvarande och kommande generationer.

Annons

Det är bedrövligt att se hur svenska myndigheter och deras anställda beter sig utan ansvar mot hårt arbetande och kompetenta företagare och jordägare i allmänhet och i detta fallet Lennart Östersten i synnerhet.

Normalt brukar myndigheter ingripa i fall av vanvård för att säkerställa samhällets bästa men nu har detta vänts på ett sätt så att om någon eller några under lång tid excellerar i sin verksamhet och uppnår resultat som väcker allmän beundran och respekt – då skall det tas ifrån vederbörande. Det är svårt att förstå denna samhällssyn där klåfingriga tjänstemän utan ansvar för sina handlingar har möjlighet att å statens vägnar utöva sitt kall och i strid med lagen om äganderätt ta för sig från de som åstadkommer något.

I liknande aktioner som förekommit och förekommer har staten framstått som en inkompetent huvudman utan tillräckliga resurser, kunskap, förmåga och organisation att sköta de verksamheter de tagit från deras rättmätiga ägare.

Normalt sett köper man inte saker om man inte har medel till detta men detta verkar inte vara något problem för staten. Kläm till jordägarna under en längre tid så mjuknar de nog och så kan man ta över billigt eller helst gratis som verkar vara fallet på Värnanäs. Den svenska rättsstaten verkar inte vara så rättslig trots allt.

Landsbygdsdirektören på länsstyrelsen menar att beslutet att tvångsbilda reservat är klart försvarligt.

Kommer ihåg min pappa Lennart Svinhufvuds svar till journalisten som ville skriva om statens önskan om att inrätta naturreservat för att ”skydda” det skyddsvärda: ”Jag förstår inte frågan? Jag är ju här.”

Varifrån tror landsbygdsdirektören att konstaterandet ”den fantastiska artrikedomen med stort antal hotade arter som finns kvar på Värnanäs är resultatet av tidigare århundradens betesdrift och att en stor mängd gamla ekar och bokar” kommer ifrån? Jo, i detta fallet från familjers hårda och enträgna arbete, generation efter generation i kombination med en god uppfattning om vad som är estetiskt och kulturellt i kombination med en ekonomisk koppling. Ingen verksamhet överlever utan en ekonomisk bas och det är just detta som gör att man kan kosta på sig att inrätta härlighet runt omkring sig, både ute och inne.

Lennart Östersten har ju visat att han inte bara förstår detta utan verkligen genomför och fortsätter gångna generationers verk. Det är med förskräckelse som jag åser hur den så kallade rättstaten genom länsstyrelsen behandlar honom och tyvärr också många av hans kollegor i andra län genom diverse tvångsåtgärder och detta är något som måste brytas om vi inte skall riskera mycket oönskade effekter.

Man skulle ju kunna tänka sig att en intelligent företagare som förstår hur lagen är skriven och hur myndigheter tolkar den kan leda till att man helt enkelt avstår från att försöka skapa något som kan falla tjänstemännen i smaken och istället avvecklar allt åtråvärt för att sedan få driva sin verksamhet ifred utan klåfingriga fripassagerare.

Fredrik Svinhufvud

Annons

Civ.Ing samt jord-och skogsägare

Lennart Östersten på Värnanäs och hans kamp mot Länststyrelsen
Lennart Östersten på Värnanäs och hans kamp mot LänststyrelsenFoto: Mats Holmertz

Läs mer om Värnanäs:

Annons
Annons
Annons
Annons