Annons
Insändare

”Debatten om hur Kalmar ska fortsätta att utvecklas är välkommen”

I ett par anonyma inlägg på Barometern-OT:s insändarsida döms bebyggelseutvecklingen i Kalmar ut.
Att det finns olika uppfattningar om vad som är vackert respektive fult får man acceptera och respektera.
Insändare • Publicerad 7 maj 2021 • Uppdaterad 8 maj 2021
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Peter Akinder (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, välkomnar debatten om Kalmars fortsatta utveckling och bjuder in alla intresserade att delta i det samråd om en ny översiktsplan.
Peter Akinder (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, välkomnar debatten om Kalmars fortsatta utveckling och bjuder in alla intresserade att delta i det samråd om en ny översiktsplan.

Även framstående arkitekter kan ha olika tycke och smak när stadsutveckling diskuteras. Sådant som påstås är fult kan några år senare till och med anses smakfullt när byggnationen väl kommit på plats, omgivningen snyggats till och träd och buskar vuxit ifatt.

Enligt min uppfattning är Kalmar en vacker stad som vi på många sätt kan vara mycket stolta över.

Annons

Jag vill att det ska förbli så.

Men Kalmar ska också utvecklas – med bland annat fler bostäder, nya arbetsplatser, skolor, grönytor, äldreboenden och anläggningar för kulturupplevelser och fritidsverksamhet. I vår kommun ska det, för medborgarnas skull, kunna byggas stort och smått, högt och lågt och med olika upplåtelseformer.

Hela kommunen ska kunna utvecklas – inte bara de centrala delarna.

Kalmar ska dessutom fortsätta att vara attraktivt för den som vill besöka och uppleva vår kommun liksom för den som vill investera för framtiden.

Kalmar ska kunna förena den mindre stadens charm med den stora stadens möjligheter. Vi ska ta med oss det bästa av det gamla – och det är mycket i(!) – in i det nya som nu växer fram.

Från de partier som styr Kalmar, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, har vi gjort klart att vi avser lyfta frågor om gestaltning och utformning än tydligare i vårt fortsatta arbete i samhällsbyggnadsnämnden.

Med respekt ska vi balansera ny byggnation mot det gröna och de kulturhistoriska värden som finns. Arbetet med ett nytt stadsmiljöprogram har påbörjats.

Debatten om hur Kalmar ska fortsätta att utvecklas är välkommen. Många röster behövs i diskussionen.

Därför vill jag inbjuda alla intresserade att delta i det samråd om en ny översiktsplan för Kalmar som nu påbörjas.

I samrådet finns möjlighet för alla att både ventilera åsikter och komma med förslag i frågor som rör bland annat just bebyggelseutveckling fram till år 2035 och med sikte på 2050.

Annons

Peter Akinder (S)

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons