Annons
Insändare

Dags för Öland att dra fördel av rådande världsläge

Borgholms kommuns invånarantal har varit relativt konstant under lång tid. Samtidigt har befolkningsökningen i övriga riket gått spikrakt uppåt.
Insändare • Publicerad 1 oktober 2020 • Uppdaterad 3 oktober 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Något jag fått höra sedan barnsben är att 'vi ölänningar har i alla tider suttit på mjölkpallen och sett utvecklingen springa förbi oss”, skriver insändarskribenten.
”Något jag fått höra sedan barnsben är att 'vi ölänningar har i alla tider suttit på mjölkpallen och sett utvecklingen springa förbi oss”, skriver insändarskribenten.Foto: Ruud, Vidar

Hade Borgholms befolkning ökat i samma takt som i riket hade idag nästan dubbelt så många människor varit folkbokförda i kommunen.

Dessutom har Borgholms kommun äldst befolkning i landet med en snittålder som är nästan tio år äldre än riket i stort, och trenden visar inget tecken på att ändras.

Annons

Kort och gott, trenden är mörk och utsikterna dystra. Drar man ut dessa trender framåt i tid ser man tydligt att handling krävs omgående. Det är hög tid att tänka utanför den berömda boxen och titta på goda exempel från runt om i världen och att man vågar fatta styråran och sätta en tydlig kurs och inte vika ner sig för konventioner och invanda mönster.

”Det är hög tid att hoppa ner från mjölkpallen, kavla upp ärmarna och kasta 'boxen' i Kalmarsund.”
Kalle Nyhlén

Något jag fått höra sedan barnsben är att ”Vi ölänningar har i alla tider suttit på mjölkpallen och sett utvecklingen springa förbi oss.” Även om detta utlåtande kan tyckas lite väl hård i sin dom så ligger det något i det. Vi måste själva vända trenden då ingen annan kommer göra det åt oss. Och det är hög tid att hoppa ner från sagda mjölkpall, kavla upp ärmarna och kasta ”boxen” i Kalmarsund.

För att säkra en hållbar och livskraftig framtid krävs att befolkningstrenden ändras. En föryngring genom inflyttning av människor i arbetsför ålder är den i särklass bästa medicinen mot de symtom som kommunen uppvisar.

Öland har en stor skara trogna besökare. Människor som i årtionden vallfärdat till ön för att njuta av allt unikt som här erbjuds. Uttalandet ”om man bara kunde jobba här hade vi flyttat hit direkt” måste vara ett av de oftast uttalade orden bland de som spenderar helger och semestrar här. Men historiskt har detta förblivit en dröm som tidigast realiseras i samband med pensionen. Kan dessa vara lösningen på kommunens problem?

Möjlighet 2020:

Coronapandemin som håller sitt grepp om världen är en global katastrof som påverkat snart sagt alla aspekter av människors liv. Vad detta trauma på sikt får för inverkan är svårt att sia om men något som de flesta experter är eniga om är att det kommer att förändra vårt sätt att arbeta även efter pandemin blåst över.

Detta fenomen sammanfattas med begreppet ”urban exodus” och debatteras flitigt inom både akademien och näringslivet.

Det är dags för Borgholms kommun och Öland att välja väg för framtiden, menar insändarskribenten.
Det är dags för Borgholms kommun och Öland att välja väg för framtiden, menar insändarskribenten.Foto: Pia Olofsson

I korthet kan denna trend sammanfattas på följande sätt:

Decentraliserade arbetsgrupper där större delen av arbetet sker i digitala miljöer med bland annat minskat resande som följd.

Uppluckrade företagsstrukturer där centrala kontors betydelse minskar. Detta innebär bland annat en frihet för individen att arbeta hemifrån

Annons

De två ovan nämnda faktorerna gör tillsammans att urbaniseringen inte längre är en självklarhet. Om man inte måste vara på kontoret och inte måste resa för att arbeta globalt minskar arbetslivets inverkan på beslutet för var en person väljer att bosätta sig.

Synen på arbete och fritid, karriär och livskvalité förändras snabbt, inte minst bland unga.

Lyfter vi blicken hamnar de värden och förtjänster som Borgholms kommun erbjuder i helt annan dager. Detta paradigmskifte är en möjlighet för positionering och profilering som kan vända den negativa utvecklingen.

Listan över förslag hur denna trend kan användas kan göras lång. Men det är inte för att presentera lösning som denna skrivning kommit till. Syftet är snarare att visa på ett annat sätt att tänka och agera för att skapa en ny sorts landsortskommunal strategi. Framåtblickande och aktivt verkande för nyskapande och innovation. Men framför allt skapa en reell insikt om lägets allvar, att det på riktigt handlar om kommunens långsiktiga överlevnad och inget som kan ”vänta”.

Eller som Albert Einstein uttryckte det.

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”

Norra Öland, här på Böda Sand, borde kunna bli mer en sommarö, menar insändarskribenten.
Norra Öland, här på Böda Sand, borde kunna bli mer en sommarö, menar insändarskribenten.Foto: Sanna Orneklint

Jag tror på en framtid för glesbygden men jag tror inte att den framtiden åstadkommes av sig själv. Vi måste inse allvaret i situationen, samla alla goda krafter och hitta nya lösningar. Låt Öland leda den utvecklingen istället för att vänta på att någon annan kläcker idéerna. Lyfter vi inte blicken och sätter in alla till buds stående medel nu så kommer tyvärr norra ön på sikt förvandlas till en ren sommarkoloni med tre månaders liv och rörelse per år.

Kalle Nyhlén

Annons
Annons
Annons
Annons