Annons
Insändare

Av vilken anledning ska en region gå med vinst?

Angelika Katsanidou (S) jublar som regionstyrelsens ordförande i region Kalmar län över att regionen under 2021 gick med en vinst på 787 miljoner.
Insändare • Publicerad 5 februari 2022
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten är kritisk mot den vinst Region Kalmar län gjorde 2021.
Insändarskribenten är kritisk mot den vinst Region Kalmar län gjorde 2021.Foto: Mats Holmertz

Det var väl ändå ett felaktigt jubel? Av vilken anledning skall en region gå med vinst över huvud taget? Skatteuttaget skall väl vara sådant att det precis räcker till vad regionen vill göra under ett år. Blir det vinst har man tagit ut för mycket skatt eller inte använt inkomna medel på rätt sätt.

Samtidigt har vårdköerna ökat i regionen och det krävs fler vårdplatser och ny personal för bemanning av dessa. Mödravården skriker efter fler barnmorskor. Varför har inte tillgängliga medel använts att uppfylla sådana krav i stället för att köra mot en vinst. Och, vad händer med vinsten. Återbetalning till skattebetalarna eller överföring i ny räkning som då skulle sänka det regionala skatteuttaget under detta år?

Annons

I vilket fall som helst så bör skatteuttaget ett år inte vara större än vad som behövs. Oförutsedda händelser kan inträffa men pågående pandemi var känd redan under 2020, det år då budgeten för 2021 togs fram. De medel som staten skickat in torde vara kända belopp och om denna region inte behövt något statligt stöd kunde kanske annan region under större tryck fått nytta av de pengarna. Det senare tänket är dock inte juste mot skattebetalarna i vår region som då teoretiskt ekonomiskt skulle ha stött en annan region.

Skärpning i leden i regionen. Tänk efter och gör rätt och se till så att tillgängliga medel anpassas de behov som finns och att skatteuttaget blir sådant att det motsvarar beräknade kostnader. Det finns ingen anledning skapa vinst i en region.

I övrigt tycker jag fortfarande att regionerna skall läggas ner. Sjukvården i landet behöver omorganiseras och skötas centralt för jämlikhetens skull. Den delen av regionens verksamhet som omfattar infrastruktur kan övergå till Trafikverket och olika transportföretag för en mer övergripande och rättvis handläggning.

Rolf B Bertilson, Drag

Annons
Annons
Annons
Annons