Kommun tveksam till fler flyktingar

Hultsfred Artikeln publicerades

Socialnämnden tvekar om att öka mottagningen av flyktingar med uppehållstillstånd. 114 personer som kommunplacerats på andra orter fortfarande bor kvar i Hultsfred.

Dessa siffror kom som en överraskning för socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C) när Hultsfred, och övriga kommuner i länet, träffade länsstyrelsen för att diskutera integrationsfrågor häromveckan.
– Enligt länsstyrelsens siffror hade vi då 696 asylsökande plus 114 personer som fått uppehållstillstånd men som kommunplacerats på andra orter i Sverige.
– Av olika anledningar har de blivit kvar i Hultsfred, trots att de vill bo någon annanstans. En av orsakerna kan vara att de valt orter där det råder brist på bostäder tills vidare. Det är ett vanligt problem.
Hultsfreds kommun har i dag ett avtal som säger att man ska ta emot 40 kommunplacerade flyktingar per år. Nu vill länsstyrelsen, som OT tidigare berättat, öka antalet till 55.
– Vi har gett tjänstemännen i uppdrag att göra en utredning kring om det är rimligt och presentera ett beslutsunderlag. Vi måste då även ta helheten i beaktande med tanke på de nya siffror som länsstyrelsen presenterade.
– Även om dessa 114 människor är kommunplacerade i andra kommuner, ligger det på vårt ansvar att sörja för dem så länge de är kvar i Hultsfred. Detta har naturligtvis betydelse för socialtjänstens arbetsbelastning och även skolornas. Det finns många trasiga familjer som behöver hjälp och omsorg.