Annons

Korttidsvistelser utreds

Högsby • Publicerad 2 maj 2016

En skrivelse har inkommit till socialutskottet som handlar om behov av att kunna verkställa beslut inom Högsby kommun, i stället för att köpa verkställighet i andra kommuner. Ärendet gäller insatserna i korttidsvistelse utanför det egna hemmet och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför hemmet i anslutning till skoldagen, samt under lov. Socialutskottet har gett socialchefen i uppdrag att ta fram verksamhetsförslag och kostnadsunderlag för verkställighet av insatserna.

Annons
Annons
Annons
Annons