Jurist: Beslut att inte ha plats för åhörare på fullmäktige bryter mot kommunallagen

Åke Gustavsson (S) vill inte flytta kommunfullmäktigesammanträdet till en annan lokal trots att det innebär att de åhörare som vill komma dit riskerar att inte få plats.
Högsby • Publicerad fredag 06:00 • Uppdaterad fredag 11:59
Foto: Daniel Svensson