Annons

Gymnasieskola står för minuset

Högsby • Publicerad 2 juni 2017

Efter årets fyra första månader har en budgetuppföljning gjorts. Resultatet för Högsby kommun för 2017 prognostiseras bli något sämre än budgeterat. Utskott och nämnder prognostiseras en negativ avvikelse om 3, 5 miljoner kronor, där utbildningsutskottet står för hela avvikelsen. Det är ökade personalkostnader inom gymnasieskolan som utgör underskottet. Finansredovisningen prognostiseras en positiv avvikelse om 3,3 miljoner.

Annons
Annons
Annons
Annons