Minnesord över Peter Brusewitz

Familj Artikeln publicerades

Förre lagmannen Peter Brusewitz, Stora Rör, har efter en tids sjukdom avlidit 79 år gammal. Hans närmaste anhöriga är barnen i äktenskapet med Maud Brusewitz, som avled år 2008, Thyra, Ebba och Gustaf med familjer samt särbon Birgitta Jeansson. Därmed har en högt vördad vän och kollega försvunnit från vår krets.

Peter föddes i Jönköping mitt under brinnande världskrig. Fadern var officer och familjen flyttade ett antal gånger under Peters uppväxt. 1960 tog Peter studenten i Helsingborg på latinlinjens helklassiska gren. Under skoltiden träffade Peter sin blivande hustru Maud som han gifte sig med 1964 och som han fick tre barn tillsammans med. Peter tog juris kandidatexamen 1967 i Lund och satt därefter ting på rådhusrätten i Malmö.

Hans fallenhet för domarbanan visade sig genast och han anställdes i Göta hovrätt 1970, där han genomgick traditionell domarutbildning. Han arbetade under fem år som chef för allmänna sektionen vid Sjöfartsverkets centralförvaltning i Norrköping. Under åren 1980–1984 var han föredragande i Högsta domstolen innan han sistnämnda år utnämndes till rådman i Växjö tingsrätt. I början av 1990-talet blev han chefsrådman och chef för dåvarande vattendomstolen i Växjö. I och med detta kom han i hetluften som ordförande i målet om miljöprövningen av Öresundsbron. Senare var han även ordförande i målet om Citytunneln i Malmö. Målen satte outplånliga minnen hos Peter som ofta återkom till spännande episoder som inträffat under målens handläggning.

1998 blev Peter utnämnd till lagman och chef för Värnamo tingsrätt. Efter att Värnamo tingsrätt upphört och slagits samman med Jönköpings tingsrätt kom Peter att under nästan två år permanent arbeta i Kalmar tingsrätt, där vi alla tre kom att tjänstgöra med honom. Han fortsatte efter sin pensionering att tjänstgöra som domare i Kalmar tingsrätt när behov uppstod.

Efter att ha tillbringat viss tid av alla sina somrar i morföräldrarnas sommarhus i Stora Rör lät han och hustrun Maud i slutet av 1970-talet bygga ett eget hus på tomten. I samband med att Peter började arbeta i Kalmar tingsrätt bosatte sig makarna permanent i huset.

Peter har varit mycket engagerad i de olika föreningarna i Stora Rör och han var ordförande i såväl Stora Rörs simsällskap som Stora Rörs intresseförening. Han var även medlem i Borgholms Rotaryklubb och han har även varit ledamot av domkapitlet i Växjö stift. Peter var en mycket kulturellt intresserad person med stort intresse för litteratur, konst och musik.

Peter var en mycket skicklig domare och mycket uppskattad av alla oss som fick tillfälle att arbeta tillsammans med honom. Han var en synnerligen god kamrat som kunde underhålla med roliga och spännande anekdoter från ett långt liv i rättvisans tjänst. Han var också med sina breda och djupa kunskaper inom många områden en mycket intressant samtalspartner även utanför arbetet. Vi kommer att sakna honom mycket!

Laila Kirppu, lagman i Kalmar tingsrätt

Lars Annerén, f d lagman i Kalmar tingsrätt

Conny Jörneklint, f d lagman i Kalmar tingsrätt