Minnesord över Agneta Stjärnlöf

Familj Artikeln publicerades

Den 20 november 2019 insomnade vår partivän Agneta Stjärnlöf, Färjestaden, efter en tids sjukdom. Hon blev 73 år.

Hon somnade in lugnt och stilla i kretsen av sina nära och kära.

Som förtroendevald inom Mörbylånga kommun ägnade hon sin politiska gärning framförallt åt att driva skolfrågorna. Agneta hade ett brinnande intresse för skolan och hur den kunde utvecklas. Hon drev flera intressanta frågor i sin roll som ledamot i skolnämnden, men även som ordförande i barn- och ungdomsutskottet och som vice ordförande i utbildningsnämnden.

Hon mötte elever och lärare ute i skolan på flertalet verksamhetsbesök, satt med i barnpanel och ungdomsråd. Allt för att hålla sig uppdaterad och lyssna på dem som hon kämpade för, lärare och elever!

Agneta var otroligt engagerad, kunnig och påläst som förtroendevald. Hon drev sina frågor med en inre övertygelse som gjorde att man lyssnade på henne och hon ingav då ett stort förtroende.

Agneta var politiskt aktiv i Mörbylånga kommun sedan 2006 då hon redan invaldes som ledamot i kommunfullmäktige. Hennes första mandatperiod var hon ledamot i dåvarande skolnämnden. Hon satt även som ledamot i kommunstyrelsen under två mandatperioder, 2011–2018. Under den första mandatperioden här, 2011–2015, var hon även ledamot i barn- och ungdomsutskottet för att sedan ta över klubban och bli ordförande, 2015–2018. Innevarande mandatperiod var Agneta vice ordförande i utbildningsnämnden samt ledamot i Kalmars gymnasieförbund.

Inom Moderaterna var hon ledamot i vår styrelse och drev många frågor till gagn för våra medlemmar. Under valrörelsen 2018 var hon en av de mest aktiva i kampanjerna och drev egen personvalskampanj, vilket resulterade i att hon återigen fick väljarnas förtroende som ledamot i kommunfullmäktige.

Agneta var som privatperson alltid glad och positivt inställd, spred glädje omkring sig! Hon lämnar nu ett stort tomrum efter sig hos oss moderater, såväl inom föreningen som på plats nummer fem i kommunfullmäktige!

Eva Folkesdotter Paradis, ordförande, Moderaterna i Mörbylånga

Henrik Yngvesson, gruppledare, Moderaterna i Mörbylånga