Daniel Wirsén

Familj Artikeln publicerades

I Mönsterås Skogskapell har begravningsgudstjänst hållits för Daniel Wirsén.

Akten inleddes med att kantor Kerstin Linderberg på orgel spelade Tears in heaven av E Clapton varefter psalm 249 sjöngs unisont. Kyrkoherde emeritus Tomas Mellborg höll griftetal över orden i Psalt 130:12, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 251 och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Efter begravningsbönen sjöngs psalm 297 och som avslutning på akten spelade kantorn Kyrie eleison på orgel.

Gåvor var lämnade till Hjärnfonden.