Annons

”Vindkraftsparken öster om Öland skapar mer problem än nytta”

Vindkraft
Vindkraftsparken “Aurora” mellan Öland och Gotland är hela 370 vindkraftverk med en tillåten höjd på 370 meter. En storlek som vi inte ens kommer i närheten av i Sverige sen tidigare.
Debatt • Publicerad 16 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För invånare i närheten av vindkraftverk är det inte bara den estetiska upplevelsen som påverkas, utan även havslivet lider av mikroplastutsläppen.”
”För invånare i närheten av vindkraftverk är det inte bara den estetiska upplevelsen som påverkas, utan även havslivet lider av mikroplastutsläppen.”Foto: Johan Nilsson/TT

En höjd som är mer än dubbla höjden än vad Kaknästornet har. En tilltänkt etablering som kommer med fler problem än vad den sägs lösa.

Öland och Gotland är kända fina och vackra kuster med en unik miljö. Dessa miljöer kommer att gå om intet om man bygger en vindkraftspark av denna storlek. Dessa gigantiska vindkraftverk kommer att synas tydligt och förstöra havsutsikten på långa avstånd. Vi i Ungsvenskarna menar att kommunerna nu måste använda sitt kommunala veto för att säga nej till denna vindkraftspark. Dessa kustmiljöer ska värnas och skyddas istället för att exploateras av energiverksamhet.

Annons

För invånare i närheten av vindkraftverk är det inte bara den estetiska upplevelsen som påverkas, utan även havslivet lider av mikroplastutsläppen. Det är ett problem som ofta förbises av förespråkare för vindkraft. Mikroplasterna påverkar inte bara fiskpopulationen med potentiell tidig död, utan utgör även en fara för människors hälsa på lång sikt. Genom att konsumera fisk som utsatts för mikroplaster, tar vi även in dessa partiklar i vår egen kropp. Det är en aspekt av vindkraftens påverkan som förtjänar större uppmärksamhet och hantering.

När man överväger olika energikällor är det väsentligt att analysera det faktiska energiutbytet från varje källa. En betydande del av beslutet kring energival handlar om att bedöma koldioxidutsläppen, såväl som den nödvändiga ytan och materialet per producerad energienhet. Trots att vindkraften uppvisar låga koldioxidutsläpp, kräver den markant mer material och ockuperar betydligt större områden jämfört med andra energiformer. I kontrast till exempelvis kärnkraft behöver vindkraften 130 gånger större yta och 10 gånger mer material för att generera motsvarande mängd elektricitet. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer för att fatta beslut om energialternativ som är både miljömässigt hållbara och effektiva.

För Ungsvenskarna är detta en helt ohållbar väg framåt för miljön. Det ska inte krävas så mycket material och yta för att bygga en energikälla som inte producerar el när vi behöver den. Vi ska inte heller offra vår svenska natur för att ersätta elproduktion som lagts ned i förtid av Socialdemokraterna. Det är dags att stoppa denna vindkraftspark för att lägga fokus på rätt energikälla, kärnkraften.

Anton Liljegren Johansson, kontaktperson Ungsvenskarna Kalmar Län

Cassandra Edelsvärd, vice kontaktperson Ungsvenskarna Kalmar län

Linus Andersson, lokal kontaktperson Ungsvenskarna Öland

Mathis Reinholz, ledamot arbetsgruppen Ungsvenskarna Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons