Annons

Vindkraftspark hotar livskvaliteten

Vindkraft
”Går det som lekman förstå vidden av ett bygge av detta slag? På längden varierar en fotbollsplan mellan 90-120 meter, den är ganska lång. De verk som nu planeras har en rotordiameter på 150 meter.”
Publicerad 6 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En ny vindkraftspark planeras i Hultsfreds kommun. Dagens debattör ställer sig väldigt skeptisk, både till vindparken som sådan och till hur informationen rörande satsningen gått till.
En ny vindkraftspark planeras i Hultsfreds kommun. Dagens debattör ställer sig väldigt skeptisk, både till vindparken som sådan och till hur informationen rörande satsningen gått till.Foto: Anders Johansson

Projektunderlaget för en ny vindkraftpark presenterades nyligen vid ett samrådsmöte i Målilla utan någon moderator, oberoende experter eller liknande. Från bolaget begärs nu allmänhetens synpunkter i skriftlig form senast 17 juni.

Är detta verkligen ett rimligt förfaringssätt för ett beslut av denna dignitet? Hur ska enskilda människor kunna skapa sig en professionell bedömning och lämna synpunkter/argument mot med den tidsramen och utan stöd av egen expertis? Svaret är naturligtvis givet, det är helt omöjligt. För att ett samråd ska fungera behöver allmänheten ges möjlighet till motsvarande kunskapsinhämtning, professionell expertis och fallstudier av hur människor som fått vindkraftverk i sin närhet verkligen påverkats, fysiskt, psykiskt och värdemässigt.

Annons

Går det som lekman förstå vidden av ett bygge av detta slag? På längden varierar en fotbollsplan mellan 90-120 meter, den är ganska lång. De verk som nu planeras har en rotordiameter på 150 meter. Det är gigantiska rotorblad som snurrar i takt med vinden för att alstra energi och sända ut vibrationer som örat uppfattar som hörbart och icke hörbart ljud.

Per-Olof Svanbom, beslutsfattare.
Per-Olof Svanbom, beslutsfattare.Foto: arkivbild
”Otaliga är de berättelser som vittnar om sömnstörningar, ångest och total hjälplöshet med att få verken att stanna när de väl börjat snurra. Att flytta eller sälja fastigheter är oftast lättare sagt än gjort.”
”Per-Olof Svanbom, beslutsfattare.”

I den bullermätning som bolaget gjort via egen konsult omfattas inte infraljud och lågfrekvent buller. Om vi för enkelhetens skull omvandlar de 15 verken till ett verk så får vi ett verk med ett rotorblad som uppgår till cirka 3 300 meter. Det är faktiskt den rotorlängden som ska snurra några få kilometer ifrån tätbebyggt område i Hultsfreds kommun. Vad alstrar dessa gigantiska rotorblad för ljud och hur påverkar de egentligen livskvalitén på levande människor och djur?

Tyvärr är det nog ingen som kan svara på det mer än de stackars människor som fått vindkraftverk i sin närhet. Otaliga är de berättelser som vittnar om sömnstörningar, ångest och total hjälplöshet med att få verken att stanna när de väl börjat snurra. Att flytta eller sälja fastigheter är oftast lättare sagt än gjort, efterfrågan på boenden intill vindkraftverk är varken attraktivt eller positivt för fastighetspriser. Vidare saknas två berörda fastigheter från ljudmätningen då bolaget för dialog med ägarna om omtaxering.

Vad betyder det? Metoden för genomförd bullermätning baseras på Statens Naturvårdsverks rekommenderade metod ”Ljud från Vindkraftverk”. Mätmetoden använder dB (A) som mått vilken sorterar bort lågfrekvent buller och tar ingen hänsyn till infraljud. Vidare mäts ljudet ekvivalent, det vill säga ett slags genomsnittligt värde på ljudet. Det återspeglar inte det ljud vi faktiskt upplever, ljud kan inte höras genomsnittligt!

Att bolaget gått ut med ansökan om verk till en maximal höjd om 250 meter kan mycket väl vara ett listigt förhandlingsutspel för att ges tillstånd till marginellt färre och lägre verk utan att möta motstånd från allmänhet och politiker.

Vad är då unikt med Hultsfreds kommun och de sydliga delarna som är föremål för exploatering Tystnaden och naturen, det är sannolikt därför som vi har tusentals turister och människor som väljer att bo, verka och besöka vår kommun.

Vem kan då stå vid den lilla människans sida i denna enorma utmaning för bygden?

Nu ligger ansvaret hos våra förtroendevalda politiker att lägga in sitt veto och hänvisa till försiktighetsprincipen. Att uppföra vindkraftverk innan forskningen hunnit i kapp som verkligen kan svara upp med en professionell konsekvensanalys borde inte tillåtas. Att utsätta människor och djur i Hultsfreds kommun för detta vindkraftsexperiment känns allt annat än humant.

Per-Olof Svanbom, beslutsfattare.

Annons
Annons
Annons
Annons