Annons

"Vindkraft i Kalmarsund viktigt för klimatet”

Energipolitik, vindkraft
Vi i ”Föreningen för vindkraft i Kalmar sund” vill framföra följande:
Debatt • Publicerad 13 juni 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vindparken utanför Simpevarp innebär att de globala utsläppen minskar av CO2 med cirka 3 miljoner ton/år.”
"Vindparken utanför Simpevarp innebär att de globala utsläppen minskar av CO2 med cirka 3 miljoner ton/år.”Foto: Johan Nilsson/TT

1) Vi har klimatfokus och ser det som avsevärt viktigare än utsikten från Figeholm och Byxelkrok. Havsnivån kan öka en meter på mindre än ett sekel och skärgården kommer att vara helt förändrad, nästan obefintlig.

2) Vindparken utanför Simpevarp innebär att de globala utsläppen minskar av CO2 med cirka 3 miljoner ton/år.

Annons

3) Klimatzonerna förflyttar sig i Sverige med cirka 1 meter per timma och naturen hinner inte att anpassa sig. Detta märks redan påtagligt.

4) Miljökonsekvenserna blir omöjliga att förutse men katastrofala.

5) Vetenskapssamhället är mer samstämmigt jämfört med nästan alla andra samhällsproblem. Forskarna är överens!

6) I andra länder som exempelvis Storbritannien och Tyskland ansvarar myndigheterna för anslutningarna av vindparker varför alla havsbaserade kraftverk placeraslängre från kusten, vilket minskar lokala protester. Anslutningarna är en mycket ansenlig det av kostnaderna. Nuvarande regering har tagit bort detta ansvar från Svenska Kraftnät. I Oskarshamn finns i stort sätt mycket god transmissionskapacitet genom kärnkraftverket.

7) Alternativa placeringar borde undersökas i enlighet med Miljöbalken.

8) Elproduktionen skulle kunna användas för vätgasproduktion som kan användas inom industrin eller som bränsle för långa transporter. Syrgasen blir en biprodukt som skulle avsevärt förbättra vattenmiljön i hela Kalmarsund. Jämför med vindkraft i Öresund och Öresundsbron.

9) Alternativt kan elproduktionen användas för produktion av grönt gödselmedel via ammoniak.

10) ”Alla” är för vindkraft men inte här, trots att alla ansträngningar för omställning äventyras.

11) Vi som är för vindkraft utanför Figeholm är alla sakägare och mycket väl insatta i energisystemrelaterade frågor, exempelvis: professor i Energisystem (tidigare kärnkraftteknik), tidigare direktör för värmekraft i Vattenfall, drivande i SERO (Sveriges energiföreningars riksorganisation och tidigare vd för Almi företagspartner i Kalmar län för att nämna några.

12) Oavsett om produktionen av el används som (ersätter kolkondens i Tyskland), vätgas eller grön ammoniak ger det i stort samma klimatnytta.

Annons

13) Många hör av sig men vågar inte uttrycka sina åsikter. Förtäckta hot har framförts.

14) Vi är ”alla” för mer kärnkraft helst med briderrektorer som eliminerar avfallsproblemen. Försök är på gång på Simpevarpshalvön men tidsperspektivet gör att även vindkraft behövs.

15) När det blåser sparar vi på vattnet i våra dammar för senare bruk.

16) Elpriset kommer långsiktigt att motsvara långsiktig marginalkostnad för ny kraftsproduktion.

17) Utan vindkraft kommer för lång tid framöver bristkostnaden att bli avskräckande hög.

18) Ny kraftproduktion behövs främst i södra Sverige.

19) Industrisatsningar i Norrland äventyras av elbrist liksom klimatomställningen.

20) Infrasysteminvesteringar borde inte styras av kortsiktiga protester via kommunala veton (Tänk om alla kommuner kan motsätta sig järnvägssatsningar).

21) Bygden kommer att gynnas inte bara vid byggnation – cirka 50 personer för långsiktigt underhåll (alla skall bo och leva). Hamnen kommer att leva upp.

22) En del av vinsten (1-5 procent) borde stanna i bygden som ”intrångsavgift”, vilket skulle motverka spontana protester.

Annons

23) Vi vill kunna säga till våra barn och barnbarn att vi gjorde vad vi kunde. Vi försöker leva som vi lär.

24) Det är så lätt att känslomässigt vara i stort sett mot allt men att vara för kräver att man är relativt insatt.

25) Det är ett dilemma att politiker följer flocken i stället för att leda.

26) Genom lokal produktion och konsumtion minskar förlusterna i näten med cirka 10 procent.

27) Vattenmiljön blir avsevärt bättre, det är bara att jämföra med situationen i Öresund med kraftverk och bron (tidigare kraftiga protester, men vem vill riva idag). Det finns c:a 2000 internationella vetenskapliga rapporter om positiva effekter för den marina miljön.

VI hoppas verkligen att vindkraftverken byggs i vår kommun. Allt vad vi här framhållit kan motiveras inte minst vetenskapligt.

Björn G Karlsson, professor emeritus i Energisystem, Linköpings Universitet

Annons
Annons
Annons
Annons