Annons

”Vi vill se samsyn i energipolitiken”

Energipolitik
”För gemene man är det naturligtvis tufft med ökande elkostnader, men inte alla inser att elkrisen också slår hårt mot företagen. För så är det.”
Debatt • Publicerad 2 december 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Vi behöver nya reaktorer och de befintliga ska användas så mycket och länge som bara är möjligt.”
"Vi behöver nya reaktorer och de befintliga ska användas så mycket och länge som bara är möjligt.”Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det går inte att veta från en dag till en annan om elpriserna kommer ligga på normala nivåer, eller om de kommer att bli 10, 20 eller 30 gånger så höga. Om man överhuvudtaget kommer ha el. Det gör det helt omöjligt att driva ett företag, men så ser tyvärr verkligheten ut företagen i Småland.

När ”Sverige AB” och alla regeringar drivit på för klimatomställning har de ofta legat ett steg efter näringslivet. Företagen vet att hållbarhet är en konkurrensfaktor som det inte går att bortse ifrån - och har varit snabbare än politiken. Vad som missats från beslutsfattarnas håll är att analysera vad som skulle hända när elkonsumtionen ökade. Och där är vi nu.

Annons

Men krisinsikten har i alla fall ökat. Det är både viktigt och nödvändigt.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.Foto: Anna Nordström
”Det är inte bara elen måste vara planerbar, utan även politiken. Givetvis vill vi inte se någon planekonomi, men regler och förutsättningar måste vara långsiktiga och förutsägbara. Det finns nästan inget värre för en företagare än att ständigt behöva lägga om verksamheten och investeringar på grund av ryckighet i regelverk, i skatter och avgifter, eller i kostnader – som nu med elen.”
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Ska vi säkra den framtida eltillgången har vi absolut inte råd att hålla på att ställa olika kraftslag mot varandra. Hindren för att bygga ny produktion måste undanröjas snarast möjligt. Samtidigt måste den befintliga produktionen vi har skalas upp så mycket det bara går. Nyckelorden är – förutom ovan nämnda krisinsikt – planerbarhet och samsyn.

Det handlar inte minst om att skapa förutsättningar för ny kärnkraft och förenkla etablering av ny vindkraft. Dessutom behöver mer elproduktion förläggas till södra Sverige. Energin måste vara planerbar och driftssäker.

Men det är inte bara elen måste vara planerbar, utan även politiken. Givetvis vill vi inte se någon planekonomi, men regler och förutsättningar måste vara långsiktiga och förutsägbara. Det finns nästan inget värre för en företagare än att ständigt behöva lägga om verksamheten och investeringar på grund av ryckighet i regelverk, i skatter och avgifter, eller i kostnader – som nu med elen.

Vi vill se samsyn i energipolitiken. En långsiktigt hållbar strategi för hur elförsörjningen ska säkras och byggas ut kräver att alla de stora partierna är ense. Tidigare har det som bekant varit lite skiftande åsikter om synen på kärnkraft, men nu verkar regeringsunderlaget och Socialdemokraterna vara inne på samma spår: Kärnkraften måste byggas ut. Vi behöver nya reaktorer och de befintliga ska användas så mycket och länge som bara är möjligt.

På det seminarium vi nyligen arrangerade på temat i Växjö, för Kalmar- och Kronobergs län, var denna samsyn också tydlig hos de deltagande riksdagsledamöterna från Moderaterna och Socialdemokraterna. Från publiken föreslogs att detta kanske kunde utgöra grunden till en så kallad Växjö-överenskommelse om kärnkraft. Det hade varit en utmärkt utgångspunkt för en stabil framtida energipolitik.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons