Annons

”Vi ska också ha hopp om framtiden”

Landshövdingens Nyårshälsning
Vår tid är vansklig. De avtal och regelverk som under flera decennier skapat förutsägbarhet och stabilitet är inte längre en självklar utgångspunkt i det internationella umgänget. Samarbeten, såväl ekonomiska som säkerhetspolitiska, knakar i fogarna.
Debatt • Publicerad 30 december 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Många ansluter sig också till våra frivilliga försvarsorganisationer som med drygt 300 000 medlemmar är en avgörande del i vår samlade motståndskraft.”
”Många ansluter sig också till våra frivilliga försvarsorganisationer som med drygt 300 000 medlemmar är en avgörande del i vår samlade motståndskraft.”Foto: Johan Nilsson/TT

Kriget i Ukraina, som ju är en närmast surrealistisk företeelse i vår tid och vår del av världen, kommer av allt att döma att bli mycket långdraget. Det tas inte längre några initiativ till förhandlingar om fred eller ens eldupphör. Det fortgår, till synes oändligt till sin natur.

I skuggan av det vidriga angreppet på Ukraina passar andra aktörer på att flytta fram sina positioner. Det sker överallt ifrån Kinesiska sjön till Venezuela i väster. Och samtidigt som dessa försök görs i skydd av kriget noterar Moskva tacksamt att världens uppmärksamhet delas på allt fler fronter.

Allan Widman, Landshövding Kalmar län.
Allan Widman, Landshövding Kalmar län.Foto: SUVAD MRKONJIC
”I totalförsvaret av Sverige har alla en uppgift. Runt om i landet krigsplacerar nu kommuner, andra myndigheter och även viktiga företag sina anställda. Många ansluter sig också till våra frivilliga försvarsorganisationer som med drygt 300 000 medlemmar är en avgörande del i vår samlade motståndskraft.”
Allan Widman, Landshövding Kalmar län.
Annons

Också i vår absoluta närhet gör sig osäkerheten påmind. Europa rustar och allt fler överenskommelser ingås och förberedelser vidtas inför hotet om en vidgad konflikt. Finland tvingas att mer eller mindre stänga sin 130 mil långa gräns mot Ryssland. Tankarna går osökt till den järnridå som under Kalla kriget sänkte sig över Europa.

Sedan flera år tillbaka stärker Sverige både sitt militära och civila försvar. Inte minst har kriget i Ukraina demonstrerat samhällets sårbarhet vid en väpnad konflikt. Infrastruktur, försörjning och civil beredskap är avgörande både för samhället i stort och för det militära försvarets möjligheter att verka.

I totalförsvaret av Sverige har alla en uppgift. Runt om i landet krigsplacerar nu kommuner, andra myndigheter och även viktiga företag sina anställda. Många ansluter sig också till våra frivilliga försvarsorganisationer som med drygt 300 000 medlemmar är en avgörande del i vår samlade motståndskraft.

Redan nästa år kommer även civilförsvarsplikten att återaktiveras. Den primära avsikten är att stärka räddningstjänsten i händelse av höjd beredskap och krig.

Sverige är på väg in i försvarsalliansen Nato. Som medlemmar där kommer både det militära och civila försvaret att stöpas om. Vi blir en del av en större helhet, där mycket handlar om samarbete och gemensamma förberedelser. Vi kommer på riktigt att kunna bygga säkerhet tillsammans med länder som delar våra värderingar.

I februari förra året såg det ryska ledarskapet en enkel, militär promenadseger framför sig. Dessa förhoppningar kom helt på skam. Man mötte inte bara ett tappert militärt försvar, utan också motståndskraften hos ett helt folk.

Vad år 2024 bär med sig är omöjligt att säga. Tyvärr måste vi vara beredda på ytterligare försämringar av omvärldsläget. Och vi har alla en skyldighet att fundera över hur var och en av oss kan hjälpa till för att skydda vårt land och våra grundläggande värderingar. Men vi ska också ha hopp om framtiden. Vi lever i ett fantastiskt land och har mycket att vara tacksamma för. Och med det vill jag önska alla länsbor ett riktigt Gott Nytt år.

Allan Widman, Landshövding Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons