Annons

”Vi såg det komma”

Slutreplik på debattinlägg om kommunpolitiken i Nybro, inlägget publicerades 4 maj.
Debatt • Publicerad 11 maj 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Anna Mi Matzén

Redan vid de första nämndsmötena med individ- och familjenämnden under denna mandatperiod har vi, Moderater, efterfrågat och lämnat förslag till att få en budget i balans. De pengar som nämnden fått till sig i samband med det stora flyktingmottagandet hade placerats på ett balanskonto. Det framgick, när pengar inte längre skulle tillföras från staten, skulle kostnaderna kvarstå och balanskontot snart vara tomt. Moderaterna efterfrågade en sammanställning på de verksamheter som inte är lagstadgade men vi fick där inget gehör. Utifrån en sådan sammanställning hade vi kunnat se över var det skulle göra minst ont att spara. Tyvärr fanns det inget intresse från övriga ledamöter i nämnden att göra någon som helst typ av besparingar.

Ni skriver att vi inte har kommit med förslag men vad kan väga mer tungt än en väl genomarbetad motion. Motionen vill att arbetslinjen ska genomföras i Nybro. I arbetslinjen ingår bland annat, krav på att lära sig svenska språket, skolnärvaro för att göra sig anställningsbar, arbete eller studier upp till 100 procent av individens förmåga. Vi förstår att Socialdemokraterna i Nybro tycker att välfärden byggs genom bidrag. Vi Moderater menar att välfärden byggs genom att medborgarna arbetar och bidrar efter individens förmåga till vår gemensamma välfärd.

Annons

Förvaltningen har lagt ner ett stort och idogt arbete för att ta fram besparingsförslag. Dessa har Moderaterna ställt sig bakom. Det Socialdemokraterna har bidragit med är att säga nej, nej och åter nej.

Återigen kan vi konstatera ”Vi såg det komma”.

För Moderaterna i Nybro

Monica Ljungdahl, ledamot Individ- och familjenämnden

Bernhard Neuman, ersättare Individ- och familjenämnden

Jan-Olof Harmander, ersättare Individ- och familjenämnden

Annons
Annons
Annons
Annons