Annons

"Vi möts i känslan av värdighet”

Kommunpolitik i Hultsfred
”Centerpartiet är aktiva i värdegrundsarbetet i Hultsfreds kommun, något som vi anser ständigt behöver förnyas och uppdateras.”
Debatt • Publicerad 5 september 2022
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Målet med omsorgen är inte att den måste vara lika, utan istället likvärdig, där olika individer har olika behov.”
"Målet med omsorgen är inte att den måste vara lika, utan istället likvärdig, där olika individer har olika behov.”Foto: Tommy Nilsson

Det är ett liberalt och progressivt förhållningssätt att ständigt arbeta med våra värderingar. Tänk bara tanken - om vi konservativt hade levt med samma värderingar som fanns för 100 år sedan, då fattiggården var ett begrepp för våra äldres bostäder.

För ungefär 50 år sedan behölls begreppet ”Gården” och vi fick namn som Lundagården, Lindgården, Klockargården och Hemgården. Inom vård och omsorg har vi lägenheter som haft namnen Lejonet, Korsnäbben, Solvändan och Oredan. Nu har vi tagit nästa steg i värdegrundsarbetet, då vi anser att alla kommuninvånare, oavsett vård- eller omsorgsbehov, ska ha en bostadsadress som inte särskiljer dem från någon annan.

Annons

Socialnämndens värdeord ”Vi möts i känslan av värdighet” har tillkommit under den tiden vi i Centerpartiet varit ansvariga i den politiska majoriteten, och vi vill att dessa värdeord ska genomsyra allt vi gör inom våra ansvarsområden. Vi tycker också att värdeorden bör vara självklara i alla möten människor emellan, om det så sker på jobbet, fritiden eller inom politiken.

Med vår värdegrund är det ett moraliskt ansvar att skydda den personliga integriteten som är en mänsklig rättighet. Inom vård och omsorg gläds vi åt de mätningar som visar på förbättrat bemötande och att den enskilde känner en ökad delaktighet i de beslut den enskilde berörs av. Vi lovar inga nya och dyra reformer men desto viktigare att behålla viktiga förbättringar som har kommit till under vår tid i majoritet, som exempelvis hemtagningsteamet, en hjälp som fått positivt gensvar från både anhöriga och den enskilde som haft en sjukhusvistelse, där teamet ser till att vård och omsorg från första stunden fungerar i hemmiljö på ett tryggt och säkert sätt.

Centerpartiet kommer nästa mandatperiod vilja fortsätta på den inslagna vägen, med den enskildes bästa för ögonen. Målet med omsorgen är inte att den måste vara lika, utan istället likvärdig, där olika individer har olika behov. Ett gott välmående hos den enskilde smittar över till gott välmående hos personalen. Att misslyckas i våra olika möten människor emellan är både resurskrävande och otrivsamt. Centerpartiet kommer fortsätta värna fortbildning och kompetenshöjningar inom vård och omsorg för en förbättrad kvalitet och utvecklande för personalen.

Centerpartiets ledamöter i socialnämnden Hultsfreds kommun

Per-Inge Pettersson, Antje Rohde, Ann-Charlott Andersson

ersättare, Jörgen Nilsson, Lars Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons